Chudak Sebastian

Artykuły w czasopismach:

Chudak Sebastian, Mackiewicz Maciej
„Die Deutschen sind irgendwie anders...” Folgen des Kulturschocks für die kulturelle Identität von polnischen ERASMUS-Studierenden: Ergebnisse einer qualitativen Studie
German as a foreign language : GFL
rocznik: -, numer: 1, strony: 35-67, rok wydania: 2018

Chudak Sebastian
Filme als Fenster zur deutschsprachigen Welt. Überlegungen zu den Möglichkeiten der Förderung interkulturellen Dialogs im DaF-Kontext durch Arbeit mit Filmen
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 6, numer: 1, strony: 11-35, rok wydania: 2018

Chudak Sebastian
O stereotypach... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 48-49, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Filmtipps zum Thema „Stereotyp"... czyli film jako impuls do refleksji o stereotypach
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 4-6, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Polska = Chopin, Mickiewicz i Solidarność? ... czyli dlaczego i jak rozmawiać o (auto)stereotypach na lekcjach języków obcych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 27-37, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Kunstwerk als Sprech- und Schreibanlass?... czyli o sposobach intensyfikacji treningu sprawności mówienia i pisania
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 25-34, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Graffiti – Kunst oder keine Kunst? Das ist hier die Frage! ... czyli podyskutujmy w języku obcym na trudne tematy
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 4-14, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Pierwsze lekcje języka niemieckiego... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 49-50, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Wie viel Deutsch kann ich schon?... czyli jak efektywnie podnieść poziom motywacji uczniów poczatkujących
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 4-18, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
... mit der Maus
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 48-49, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian, Woźnicka Marta
Gesichter des Deutschen in Lehr- und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache
Studia Germanica Gedanensia
rocznik: -, numer: 35, strony: 196-212, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków obcych: Cele i sposoby łączenia aktywności poznawczych uczniów z przeżyciami emocjonalnymi
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: -, numer: 12, strony: 35-46, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
„Dufte”… czyli krótka historia z pewngo kraju, którego już nie ma, z aromatem kawy w tle
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 28-41, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
„Hans im Glück”… czyli dlaczego i jak zrobić z bajki historyjkę obrazkową lub przedstawienie teatralne
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 4-12, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Geschichte(n) mit der Maus... czyli o stronach internetowych na których znajdziemy opowiadania, bajki oraz informacje o historii krajów niemieckojęzycznych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 49-50, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
In der Fahrschule... czyli lekcja o zasadach ruchu drogowego
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 4-12, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Unterwegs mit der Maus... czyli o stronach internetowych, na których znajdziemy informacje o środkach transportu itp
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 48-48, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Das bunte WG-Leben … czyli „student/ studentka szuka pokoju…”
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 13-19, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Auf Wohnungssuche mit der Maus... czyli o tym, jak za pomocą odpowiednich zadań rozwijać kompetencję medialną i interkulturową uczniów
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: _, numer: 3, strony: 48-50, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Heiser, Jan Christoph: Interkulturelles Lernen. Eine pädagogische Grundlegung. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2015
InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache
rocznik: -, numer: 2/3, strony: 227-230, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Geschichte erleben im DaF-Unterricht – aber wie? Zu den Zielen und Möglichkeiten der Förderung von Erinnerungserlebnissen durch den Einsatz von Filmen (am Beispiel des Kurzspielfilms „Spielzeugland
Glottodidactica
rocznik: 42, numer: 2, strony: 133-151, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Feiertage international... czyli o tym, co świętuje się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach UE
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 4, strony: 4-13, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Feiern international mit der Maus... czyli o stronach WWW poświęconych różnego rodzaju świętom w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach UE
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 4, strony: 48-49, rok wydania: 2015

Chudak Sebastian
Rettet die Wälder! ... czyli o tym, jak zmotywować uczniów do zaangażowania się w działalność proekologiczną
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 4-14, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Umweltschutz im Alltag... mit der Maus... czyli o serwisach internetowych poświęconych ekologii w życiu codziennym
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 47-49, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Hauptstädtequartett... czyli jak nauczyć się czegoś o stolicach krajów niemieckojęzycznych bawiąc się
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 14-23, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Durch Berlin, Wien, Bern und Vaduz... mit der Maus ... czyli o serwisach internetowych poświęconych stolicom krajów niemieckojęzycznych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 55-57, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Zu Besuch in der Hauptstadt der Alpen... czyli spacer po Innsbrucku od stacji do stacji
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 38-54, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Durch Österreich und die Schweiz... mit der Maus czyli o serwisach internetowych poświęconych Republice Austrii i Federacji Szwajcarskiej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 55-56, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Grammatik lernen mit Strategie und Humor... czyli o strategiach uczenia się gramatyki wykorzystujących zabawne skojarzenia, historyjki, rymy i piosenki
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 4, strony: 4-23, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Kompetencja medialna uczniów i nauczycieli języków obcych jako czynnik wpływający na poziom ich kompetencji interkulturowej
Neofilolog
rocznik: 40, numer: 2, strony: 219-236, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Training des Hör-Seh-Verstehens im Zeitalter der Omnimedialität des Fremdsprachenunterrichts (Überlegungen zur Qualität von Hör-Seh-Textdidaktisierungen)
Glottodidactica
rocznik: 40, numer: 2, strony: 47-62, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
’Das grenzenlose Haus’ … propozycja wykorzystania filmu niemego na lekcji języka obcego” Sebastian
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 10-18, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
’The Piano’… czyli malowany muzyką film animowany jako impuls do kreatywnego pisania i mówienia na lekcji języka obcego
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 19-25, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
’Die Kunst des Spickens’… czyli film, który powinien obejrzeć każdy uczeń i nauczyciel
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 32-38, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Filmtipps von der Maus… czyli o serwisach internetowych poświęconych tematyce filmowej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 1, strony: 39-41, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Man ist, was man isst … czyli rozmawiamy o zdrowym odżywianiu się
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 34-44, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Über Gesundheit mit der Maus… czyli o serwisach internetowych poświęconych zdrowemu odżywianiu się, higienie, uzależnieniom i niepełnosprawności
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 2, strony: 56-57, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Aktuelle Sportereignisse in deiner Umgebung… czyli film ‘Kiel bewegt sich. Kiel lebt. Kiel führt’ jako bodziec do rozmowy o lokalnych wydarzeniach sportowych
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 4-13, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Aktuelle Sportereignisse... mit der Maus… czyli o tym, jak z sukcesem przeprowadzić WebQuest na tematy sportowe
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 3, strony: 39-41, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Rok 2013 – rokiem Ryszarda Wagnera ... czyli o tym, jak wprowadzić uczniów w świat niemieckiej opery romantycznej
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 4, strony: 45-53, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Musik mit der Maus ... czyli o tym, jak wykorzystać na lekcji (klasyczne) utwory muzyczne
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 4, strony: 54-57, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Was ist dein Traumberuf? ... czyli kilka słów o tym, jak osiągnąć sukces w swoim wymarzonym zawodzie
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 5, strony: 34-46, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Berwufswahl und Berufsausbildung mit der Maus... czyli o tym, jak z pomocą internetu dodkonać wyboru zawodu
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 5, strony: 47-49, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Sich glücklich kaufen – Geht das? ... czyli o objawach skutkach i terapii uzależnienia od zakupów
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 6, strony: 38-46, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Menschliche Süchte... mit der Maus... czyli czego można dowiedzieć się z Internetu o narkomanii, nikotynizmie, alkoholizmie i innych uzależnieniach
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: -, numer: 6, strony: 48-50, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Eigenkulturelle Reflexion im Fremdsprachenunterricht. Zur Stellung und zu den Möglichkeiten der Bewusstmachung eigenkultureller Prägungen der Fremdsprachenlernenden im Kontext der Förderung ihrer interkulturellen Kompetenz
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 33, strony: 13-27, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Lernstrategien im Umgang mit Hör-Seh-Texten (Versuch einer Übersicht)
Glottodidactica
rocznik: 39, numer: 2, strony: 87-102, rok wydania: 2012

Chudak Sebastian
Polen im Objektiv deutscher Filmemacher. Überlegungen zum Polen-Image in deutschen Filmproduktionen nach dem Jahr 2000
Studia Niemcoznawcze
rocznik: -, numer: 49, strony: 231-244, rok wydania: 2012

Chudak Sebastian
Refleksja nad uczuciami i emocjami towarzyszącymi procesowi uczenia się a podręczniki do nauki języków obcych
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: -, numer: 4, strony: 251-266, rok wydania: 2011

Chudak Sebastian, Welke Tina
Thesen zur Arbeit mit Film im Unterricht Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
IDV Magazin
rocznik: 82, numer: 2, strony: 481-486, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chudak Sebastian, Nardi Antonella
Dimensionen der Authentizität im DaF- und DaZ-Unterricht
Redaktorzy: Chudak Sebastian, Drumbl Hans , Nardi Antonella , Zanin Renata
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
strony: 39-53, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian, Nardi Antonella
Einleitung
Redaktorzy: Chudak Sebastian, Drumbl Hans , Nardi Antonella , Zanin Renata
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
strony: 33-37, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Ogród działkowy jako polsko-niemieckie miejsca pamięci narodowej? Film jako bodziec do refleksji na temat tego, co wspólne, oddzielne i paralelne
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 233-250, rok wydania: 2016

Chudak Sebastian
Zum Deutschlandbild in polnischen DaF-Lehrwerken nach der Wende
Redaktorzy: Tichy Ellen , Ilse Viktoria
Deutsch in Mittelosteuropa nach 1989 : 25 Jahre Germanistikstudiengänge, Deutschlehrerausbildung, DaF-Lehrwerke und DaF-Unterricht
strony: 83-97, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Arbeit mit Filmuntertiteln im Unterricht DaF – Ein Beitrag zur Heranführung an autonomes Lernen?
Redaktorzy: Mackus Nicole , Möhring Jupp
Wege für Bildung, Beruf und Gesellschaft – mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
strony: 333-351, rok wydania: 2014

Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht in Polen – medial, multimedial, ... omnimedial? Überlegungen zum aktuellen Stand der Fachdiskussion um den Einsatz neuerer Informations- und Kommunikationstechnologien im Fremdsprachenunterricht im polnischen Kontext
Redaktorzy: Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
strony: 13-32, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Körpersprache als Fremdsprache? Nonverbale Aspekte der Kommunikation als Gegenstand der Reflexion im kulturkontrastiv ausgerichteten Unterricht DaF im polnischen Kontext
Redaktorzy: Moosmüller Alois, Waibel Isabella
Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext
strony: 144-157, rok wydania: 2013

Chudak Sebastian
Kreative Arbeit mit Bildern im Unterricht DaF. Ein Beitrag zur Förderung der eigenkulturellen Reflexion von Fremdsprachenlernenden und -lehrenden
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Stork Antje
Multikompetent - multimedial - multikurturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung
strony: 195-209, rok wydania: 2012

Chudak Sebastian
Über den Mythos polnischen Brotes... Reflexion über den eigenkulturellen Hintergrund bei angehenden polnischen DaF-Lehrern als Beitrag zur Förderung ihrer interkulturellen kommunikativen Kompetenz. Überlegungen zum vorläufigen Ergebnis eines Seminars
Redaktorzy: Myczko Kazimiera
Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
strony: 225-236, rok wydania: 2010

Chudak Sebastian
Lehrwerk ... oder vielleicht doch Filme? Überlegungen zu den Möglichkeiten effektiver Förderung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz im Unterricht DaF durch den Einsatz von Lehrwerken und Filmen
Redaktorzy: Welke Tina, Faistauer Renate, Toth Clara Aimée
Lust auf Film heißt Lust auf Lernen : der Einsatz des Mediums Film im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
strony: 59-81, rok wydania: 2010

Chudak Sebastian
Arbeit mit Filmen im DaF-Unterricht als eine Möglichkeit der Förderung der interkulturellen Kompetenz auf der Fortgeschrittenenstufe
Redaktorzy: Chlosta Christoph, Jung Matthias
DaF integriert. Literatur - Medien - Ausbildung. 36. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2008 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
strony: 73-95, rok wydania: 2010

Tomy zbiorowe:

Chudak Sebastian, Drumbl Hans , Nardi Antonella , Zanin Renata
IDT 2013. Band 6. Sektionen F2, F3, F4. Medien in Kommunikation und Unterricht
Bozen-Bolzano University Press
Bozen 2016
ISBN: 978-88-6046-089-9

Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2013
ISBN: 978-3-631-62967-3