Kornatowski Paweł

Artykuły w czasopismach:

Kornatowski Paweł
Tautonimy węgiersko-polskie. Próba systematyzacji.
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2016, strony: 122-159, rok wydania: 2016

Kornatowski Paweł
Szóképzési eszközök a legújabb magyar szókincsben
E-nyelvmagazin
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 0-0, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornatowski Paweł
Czasowniki nierozdzielnie złożone w języku węgierskim
Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
strony: 61-74, rok wydania: 2018

Kornatowski Paweł
Adalékok a magyar szó morfológiai struktúrájához
Redaktorzy: Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
strony: 49-61, rok wydania: 2017

Kornatowski Paweł
Status tzw. sufiksów złożonych w morfologii języka węgierskiego
Redaktorzy: Bojar Bożenna
Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III
strony: 81-91, rok wydania: 2016

Kornatowski Paweł
Rozumienie pojęcia spójki w językoznawstwie węgierskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 147-157, rok wydania: 2013

Kornatowski Paweł
Lexikaiak vagy grammatikaiak a magyar elliptálható morfémák?
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
strony: 87-96, rok wydania: 2012

Kornatowski Paweł
Új, szinkrón szempont a magyar képzők osztályozására, valamint az ezzel kapcsolatos problémák
Redaktorzy: Dobos Istvan, Bene Sandor
Határátlépések, rok wydania: 2011

Kornatowski Paweł
Słowotwórstwo vs. fleksja. Kwestie sporne w klasyfikacji afiksów
Redaktorzy: Bojar Bożenna
Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji
strony: 231-243, rok wydania: 2010

Kornatowski Paweł
A legújabb magyar szókincs kétnyelvű szótárba való felvétele és problémái
Redaktorzy: Zimányi Árpád
MANYE XIX. A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében
strony: 780-720, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Kornatowski Paweł
Słownik polsko-węgierski węgiersko-polski wraz z rozmówkami. Lengyel–magyar magyar–lengyel szótár
Level Trading
Czernica 2013
ISBN: 978-83-61800-43-9

Kornatowski Paweł, Kovář Michal
1000 węgierskich słów(ek). Ilustrowany słownik węgiersko-polski, polsko-węgierski. 1000 lengyel és magyar szó. Lengyel–magyar magyar–lengyel képes szótár
Level Trading
Czernica 2013
ISBN: 978-80-266-0191-3

Tomy zbiorowe:

Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
Rys
Seria: Bibliotheca Hungarica
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-53-9

Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
ProDruk
Poznań 2012
ISBN: 978-83-61607-90-8

Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. II)
ProDruk
Poznań 2012
ISBN: 978-83-61607-90-8