Demenko Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
rocznik: 2015, numer: 66, strony: 271-298, rok wydania: 2015

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Analysis of Natural Speech under Stress
Acta Physica Polonica A
rocznik: 2012, numer: 121, strony: 92-95, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna, Szymański Marcin, Cecko Robert, Kuśmierek Ewa, Lange Marek, Klessa Katarzyna
Development of Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Polish
Acta Physica Polonica A
rocznik: 2012, numer: 121, strony: 86-91, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna
Intonation processing for speech technology
Speech and Language Technology
rocznik: 1112, numer: 1415, strony: 55-66, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna, Klessa Katarzyna, Szymański Marcin, Breuer Stefan, Hess Wolfgang
Polish unit selection speech synthesis with BOSS: extensions and speech corpora
International Journal of Speech Technology
rocznik: 2010, numer: 13, strony: 85-99, rok wydania: 2010

Demenko Grażyna, Mobius Bernd, Klessa Katarzyna
Implementation of Polish speech synthesis for the BOSS system
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
rocznik: 2010, numer: 58, strony: 371-376, rok wydania: 2010

Wojnowski Waldemar, Wiskirska-Woźnica Bożena, Pruszewicz Antoni, Maciejewska Barbara, Demenko Grażyna, Świdziński Piotr
Usefulness of low redundancy speech tests with dyslexic children
Audiologia Medyczna
rocznik: 2010, numer: 8, strony: 191-195, rok wydania: 2010

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia
The use of speech technology in foreign language pronunciation training
Archives of Acoustics
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 303-329, rok wydania: 2010

Demenko Grażyna
Expressive speech as a tool for human-computer interaction
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 51-62, rok wydania: 2009

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Bałdys Olga, Demenko Grażyna
Speechlabs ASR. Polish Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 191-207, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta
Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 75-82, rok wydania: 2017

Bachan Jolanta, Owsianny Mariusz, Demenko Grażyna
Creation of a Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
strony: 246-250, rok wydania: 2017

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Automatic Pitch Accent Annotation
Redaktorzy: Barnes Jon , Brugos Alejna , Shattuck-Hufnagel Stefanie , Veilleux Nanette
Speech Prosody 2016
strony: 74-78, rok wydania: 2016

Demenko Grażyna, Jastrzębska Magdalena, Izdebski Krzysztof, Yan Yuling
Visualizations by acoustics of voice stress. Is there an optical mucosal correlate based on HSDI
Redaktorzy: Izdebski Krzysztof, Yan Yuling, Ward Ronald R. , Cruz Raul M.
Normal and Abnormal Vocal Folds Kinematics: High Speed Digital Phonoscopy (HSDP), Optical Coherence Tomography (OCT) & Narrow Band Imaging (NBI®)
strony: 167-176, rok wydania: 2016

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Wyroślak Piotr
Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Jokisch Oliver
Studientexte zur Sprachkommunikation - Proceedings of 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (ESSV)
strony: 183-190, rok wydania: 2016

Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
strony: 125-129, rok wydania: 2015

Demenko Grażyna
Semantyka intonacji
Redaktorzy: Danielewiczowa M., Bilińska J., Doboszyńska-Markiewicz K., Zaucha J.
Sens i brzmienie
strony: 15-32, rok wydania: 2015

Wiskirska-Woźnica Bożena, Wojnowski Waldemar, Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Demenko Grażyna
Walidacja polskich testów mowy utrudnionej
Redaktorzy: Hojan-Jezierska Dorota, Kubisz Leszek , Komar Dariusz
Biofizyka a medycyna
strony: 64-76, rok wydania: 2015

Andreeva Bistra, Mobius Bernd, Demenko Grażyna, Zimmerer Frank, Jügler Jeanin
Linguistic Measures of Pitch Range in Slavic and Germanic Languages
Redaktorzy: Möller Sebastian, Ney Herman, Mobius Bernd, Nöth Elmar,
INTERSPEECH 2015
strony: 968-972, rok wydania: 2015

Andreeva Bistra, Demenko Grażyna, Wolska Magdalena, Mobius Bernd, ... ..., Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Comparison of Pitch Range and Pitch Variation in Slavic and Germanic Languages
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 776-780, rok wydania: 2014

Andreeva Bistra, Demenko Grażyna, Mobius Bernd, Zimmerer Frank, Jügler Jeanin, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Differences of Pitch Profiles in Germanic and Slavic Languages
Redaktorzy: Hess Wolfgang
INTERSPEECH-2014
strony: 1307-1311, rok wydania: 2014

Demenko Grażyna, Mobius Bernd, Andreeva Bistra
Analysis of pitch profiles in Germanic and Slavic languages
Redaktorzy: European Acoustics Association EAA
Proceedings of Forum Acusticum
strony: 7-12, rok wydania: 2014

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Izdebski Krzysztof, Yan Yuling
Variability of voice fundamental frequency in speech under stress
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
strony: 90-95, rok wydania: 2013

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Analysis of voice stress in call centers conversations
Redaktorzy: Hirst Daniel, Ding Hongwei
Proceedings of the 6th International Conference on Speech Prosody 2012, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna, Cecko Robert, Szymański Marcin, Owsianny Mariusz, Francuzik Piotr, Lange Marek
Polish Speech Dictation System as an Application of Voice Interfaces
Redaktorzy: Dziech Andrzej, Czyżewski Andrzej
Multimedia Communications, Services and Security
strony: 68-76, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Izdebski Krzysztof, Yan Yuling
Visualizations by acoustics of voice stress: Is there an optical mucosal wave correlate?
Redaktorzy: Kollias Nikiforos
Photonic Therapeutics and Diagnostics VIII. Proceedings of SPIE Vol. 8207, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna
Percepcja mowy w zarysie
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 33-57, rok wydania: 2011

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Podstawy lingwistyczne i fonetyczne testów słownych
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 77-91, rok wydania: 2011

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Polskie testy do badania audiometrią mowy
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 93-116, rok wydania: 2011

Demenko Grażyna, Obrębowski Andrzej
Audiometria mowy w rehabilitacji chorych po wszczepach ślimakowych
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 133-136, rok wydania: 2011

Demenko Grażyna, Szymański Marcin, Cecko Robert, Lange Marek, Klessa Katarzyna, Owsianny Mariusz
Development of large vocabulary continuous speech recognition using phonetically structured speech corpus
Redaktorzy: Zee Eric
Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII)
strony: 568-571, rok wydania: 2011

Szymański Marcin, Klessa Katarzyna, Breuer Stefan, Demenko Grażyna
Optimization of unit selection speech synthesis
Redaktorzy: Zee Eric
Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII)
strony: 1930-1933, rok wydania: 2011

Demenko Grażyna, Pruszewicz Antoni
Audiometria mowy
Redaktorzy: Pruszewicz Antoni, Obrębowski Andrzej
Audiologia kliniczna, rok wydania: 2010

Demenko Grażyna
Technologie przetwarzania informacji słownych w zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Redaktorzy: Pływaczewski Emil
II Forum Naukowe Podlasie - Warmia i Mazury, rok wydania: 2010

Cylwik Natalia, Wagner Agnieszka, Demenko Grażyna
The EURONOUNCE corpus of non-native Polish for ASR-based Pronunciation Tutoring System
Redaktorzy: Eskenazi Maxine, Russell Martin
Proceedings of the 2nd ISCA Workshop of Speech and Language Technology in Education (SLaTE’09), rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Cylwik Natalia, Wagner Agnieszka
Applying Speech and Language Technology to Foreign Language Education
Redaktorzy: Ganzha Maria , Paprzycki Marcin
Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology,
strony: 457-463, rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, Koloska Uwe, Hirschfeld Diane
An Audiovisual Feedback System for Acquiring L2 Pronunciation and L2 Prosody
Redaktorzy: Eskenazi Maxine, Russell Martin
Proceedings of the 2nd ISCA Workshop of Speech and Language Technology in Education (SLaTE’09), rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Grocholewski Stefan, Klessa Katarzyna, Rau Zbigniew
Polish Language Resources for Speech Technology: JURISDIC LVCSR corpora
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt
Proceedings of the 4th Language & Technology Conference. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 2009.
strony: 165-169, rok wydania: 2009

Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Structure and Annotation of Polish LVCSR Speech Database
Redaktorzy: Moore Roger
Proceedings of INTERSPEECH 2009, 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, September 6-10, 2009
strony: 1815-1818, rok wydania: 2009

Tadeusiewicz Ryszard, Demenko Grażyna
Man-Machine Communication
Redaktorzy: Cyran Krzysztof, Kozielski Stanisław, Peters James, Stańczyk Urszula,
Man-Machine Interactions
strony: 3-10, rok wydania: 2009

Tadeusiewicz Ryszard, Demenko Grażyna, Grocholewski Stefan
Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Redaktorzy: Paprzycki Lech, Rau Zbigniew
Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Tadeusiewicz Ryszard
Voice as a Key
Redaktorzy: Saeed Khalid , Abraham Ajith, Porwik Piotr
Proceedings of International Conference on Biometrics and Kansei Engineering ICBAKE 2009, 25–28 June 2009,
strony: 28-33, rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, Koloska Uwe, Hirschfeld Diane
Audiovisual feedback for foreign language learning
Redaktorzy: Panchanathan Sethuraman
Proceedings of the International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IASTED’09), rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Demenko Grażyna
Speech and Language Technology
Polish Phonetic Association
Poznań
ISSN:

Książki autorskie:

Demenko Grażyna
Korpusowe badania języka mówionego
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Seria: Lingwistyka komputerowa
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7837-043-7