Bachan Jolanta

Artykuły w czasopismach:

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
rocznik: 2015, numer: 66, strony: 271-298, rok wydania: 2015

Gibbon Dafydd, Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta
Duration and speed of speech events: a selection of methods
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 59-84, rok wydania: 2014

Bachan Jolanta
Tools for automatisation of voice creation for diphone based speech synthesis
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 229-237, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta
Speaking rate variation and the interaction between hierarchical rhythmic levels
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 308-315, rok wydania: 2017

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta
Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 75-82, rok wydania: 2017

Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Bachan Jolanta
Manipulations of F0 contours in affective speech analysis
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 9-16, rok wydania: 2017

Bachan Jolanta, Owsianny Mariusz, Demenko Grażyna
Creation of a Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
strony: 246-250, rok wydania: 2017

Bachan Jolanta, Tokarski Marceli
Creation and evaluation of MaryTTS speech synthesis for Polish
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
strony: 297-301, rok wydania: 2017

Świeczkowska Patrycja, Bachan Jolanta, Rzepka Rafał, Araki Kenji
Asystent – a Prototype of a Motivating Electronic Assistant
Redaktorzy: Rzepka Rafał, Vallverdú Jordi, Wlodarczyk Andre
Proceedings of the Linguistic and Cognitive Approaches To Dialog Agents Workshop
strony: 11-19, rok wydania: 2017

Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta
Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Goggi Sara , , Piperidis Stelios
LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
strony: 4678-4683, rok wydania: 2016

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Wyroślak Piotr
Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Jokisch Oliver
Studientexte zur Sprachkommunikation - Proceedings of 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (ESSV)
strony: 183-190, rok wydania: 2016

Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
strony: 125-129, rok wydania: 2015

Bachan Jolanta
Dopasowanie rozmówców w dialogu w sytuacji stresowej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 23-35, rok wydania: 2013

Gibbon Dafydd, Duruibe Ugonna, Bachan Jolanta
‘MarketSpeak’ in Igbo: a speech synthesis training project
Redaktorzy: Lawson R., Malan H., Ndinga-Koumba-Binza H., Bosch S.
Language Science and Language Technology in Africa: Festschrift for Justus C Roux
strony: 339-359, rok wydania: 2012

Bachan Jolanta
Coupled pragmatic and semantic automata in spoken dialogue management
Redaktorzy: Sojka Petr , Horák Aleš, Kopecek Ivan, Pala Karel
Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012, Proceedings
strony: 599-606, rok wydania: 2012

Bachan Jolanta
Developing and evaluating an emergency scenario dialogue corpus
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Doğan Mehmet, , Mariani Joseph
Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)
strony: 1421-1427, rok wydania: 2012

Bachan Jolanta, Kuczmarski Tomasz, Francuzik Piotr
Evaluation of synthetic speech using automatic speech recognition
Redaktorzy: Kluszczyński Krzysztof
XIV International PhD Workshop (OWD 2012)
strony: 500-505, rok wydania: 2012

Bachan Jolanta
Modelling semantic alignment in emergency dialogue
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt
Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
strony: 324-328, rok wydania: 2011

Bachan Jolanta
Dialogue system development for an emergency scenario
Redaktorzy: Kluszczyński Krzysztof
XIII International PhD Workshop (OWD 2011)
strony: 123-128, rok wydania: 2011

Bachan Jolanta
Efficient Diphone Database Creation for MBROLA, a Multilingual Speech Synthesizer
Redaktorzy: Kluszczyński Krzysztof
XII International PhD Workshop (OWD 2010)
strony: 23-26, rok wydania: 2010

Gibbon Dafydd, Pandey Pramod, Haokip D. Mary Kim , Bachan Jolanta
Prosodic issues in synthesising Thadou, a Tibeto-Burman tone language
Redaktorzy: Moore Roger
Proceedings of INTERSPEECH 2009, 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, September 6-10, 2009
strony: 500-503, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej, Śledziński Daniel
9th International Conference on Speech Prosody 2018
International Speech Communication Association
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042