Kołaczek Natalia

Artykuły w czasopismach:

Kołaczek Natalia
Indirekta anaforer i inlärarsvenska: analys av korta texter skrivna av svenskstuderande i Polen
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 25, strony: 4-21, rok wydania: 2018

Kołaczek Natalia
Określony, czyli jaki? O pośrednim użyciu formy określonej z perspektywy uczenia się i nauczania języka szwedzkiego jako obcego
Kultura i polityka
rocznik: 2017, numer: 21, strony: 32-46, rok wydania: 2017

Kołaczek Natalia
Sammansättningar i Språkrådets nyordslistor: produktivitet och förståelighet
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 17, numer: 1, strony: 4-18, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kołaczek Natalia
Określoność implicytna i anafory pośrednie w interjęzyku polskich uczących się języka szwedzkiego: etapy akwizycji
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 297-306, rok wydania: 2017

Kołaczek Natalia
Anafory pośrednie – próba klasyfikacji (na przykładach z języka szwedzkiego)
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, , Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 7
strony: 59-70, rok wydania: 2017

Kołaczek Natalia
Jakaś książka, ten telefon i mój samochód: jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
Język w Poznaniu 8
strony: 17-29, rok wydania: 2017

Kołaczek Natalia
Muminord och andra sammansättningar. En jämförande analys av sammansatta egennamn i Tove Janssons muminböcker och deras polska ekvivalenter
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
strony: 61-66, rok wydania: 2016

Kołaczek Natalia
Mumintrollet i inni - Analiza porównawcza złożeniowych nazw własnych w serii książek Tove Jansson o Muminkach oraz w ich polskich przekładach”
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
strony: 83-96, rok wydania: 2015

Kołaczek Natalia
Produktywne i zrozumiałe? O złożeniach z list nowych słów Rady Języka Szwedzkiego
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
strony: 97-109, rok wydania: 2015