Śledziński Daniel

Artykuły w czasopismach:

Śledziński Daniel
Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby
Polonica
rocznik: 2018, numer: 38, strony: 1-16, rok wydania: 2018

Śledziński Daniel
Badanie poczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego – podział wieloelementowych grup spółgłoskowych.
Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
rocznik: 2017, numer: 24 (44), nr 2, strony: 195-214, rok wydania: 2017

Śledziński Daniel
Badanie odczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego — podział grup złożonych ze spółgłosek właściwych
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
rocznik: 2017, strony: 93-107, rok wydania: 2017

Śledziński Daniel
Badanie odczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego ― podział grup złożonych ze spółgłosek sonornych
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
rocznik: 2017, strony: 109-127, rok wydania: 2017

Śledziński Daniel
Odwołanie do fonologii w procesie dzielenia na sylaby wyrazów ortograficznych języka polskiego
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2016, numer: 34, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Śledziński Daniel
Projekcja ortograficznych form wewnątrzwyrazowych grup spółgłoskowych na transkrypcję fonologiczną na potrzeby systemu dzielenia na sylaby wyrazów języka polskiego
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2016, numer: 34, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Śledziński Daniel
Tworzenie reguł dla programu dzielącego tekst w języku polskim na sylaby
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
rocznik: 2016, numer: 72, strony: 151-161, rok wydania: 2016

Śledziński Daniel
Percepcja audytywna, właściwości akustyczne oraz cechy dystrybucyjne sylab w języku polskim
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2015, numer: 31, strony: 106-123, rok wydania: 2015

Śledziński Daniel
Podział tekstu transkrybowanego fonologicznie na sylaby dla zastosowań praktycznych związanych z przetwarzaniem sygnału mowy
Prace filologiczne
rocznik: 2015, strony: 231-248, rok wydania: 2015

Śledziński Daniel
Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty lingwistyczne
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 65-86, rok wydania: 2013

Śledziński Daniel
Podział korpusu tekstów na sylaby – analiza polskich grup spółgłoskowych
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2013, numer: 3, strony: 48-100, rok wydania: 2013

Śledziński Daniel
Etapy oraz koncepcja automatyzacji badań nad percepcją mowy
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2012, numer: 2, strony: 65-73, rok wydania: 2012

Śledziński Daniel
Analiza struktury grup spółgłoskowych w nagłosie oraz w wygłosie wyrazów w języku polskim
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 61-83, rok wydania: 2010

Śledziński Daniel
Fonemy, difony, trifony i sylaby – charakterystyka jednostek na podstawie korpusu tekstowego
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 84-112, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Śledziński Daniel
Rozwój programu dla podziału tekstów w języku polskim na sylaby
Redaktorzy: Wach Szymon, Buczek Katarzyna, Knapik Aleksandra, Chruszczewski Piotr
Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu
strony: 193-202, rok wydania: 2016

Śledziński Daniel
Wybrane lingwistyczne aspekty budowy korpusów tekstowych
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia, rok wydania: 2015

Śledziński Daniel
Rejestracja odpowiedzi w ćwiczeniach multimedialnych dla dzieci na potrzeby badań pedagogicznych i psychologicznych
Redaktorzy: Gaze Mateusz, Góralczyk-Mowczan Paula
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3
strony: 125-135, rok wydania: 2015

Śledziński Daniel
Automatyzacja badań percepcji mowy
Redaktorzy: Gaze Mateusz, Kubacka Kamila
Bogactwo językowe i kulturowe w oczach Polaków i cudzoziemców
strony: 24-30, rok wydania: 2014

Śledziński Daniel
Znaczenie fonologii i morfologii w procesie sylabizacji tekstów w języku polskim
Redaktorzy: Skorupska- Raczyńska Elżbieta, Maczel Maria, Żurawska-Chaszczewska Jowita
Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych
strony: 184-204, rok wydania: 2014

Śledziński Daniel, Szczerbiński Marcin, Piotrowska Joanna
Przygotowanie i podział na sylaby korpusu tekstów dla dzieci
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 439-450, rok wydania: 2013

Śledziński Daniel
Percepcja audytywna oraz właściwości akustyczne wybranych sylab w języku polskim
Redaktorzy: Biernacka Michalina, Wojenka-Karasek Magdalena
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców
strony: 42-49, rok wydania: 2011

Śledziński Daniel
Odstępstwa od zasady sonorności w grupach spółgłoskowych języka polskiego
Redaktorzy: Biernacka Michalina, Wojenka-Karasek Magdalena
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców
strony: 50-61, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Śledziński Daniel
Asymilacja dźwięczności w polskich grupach spółgłoskowych
Wydawnictwo Naukowe Bogucki
Poznań 2019
ISBN: 978-83-7986-245-0

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej, Śledziński Daniel
9th International Conference on Speech Prosody 2018
International Speech Communication Association
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042