Nowak Piotr

Artykuły w czasopismach:

Nowak Piotr
(recenzja) Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o Lidziach i książkach w czasach stalinizmu. Kraków: Księgarnia Akademicka 2017 [Bibliotheca Iagellonica. Fontes Et Studia], ss. 145, 3 nlb.
Biblioteka
rocznik: 2017, numer: 21(30), strony: 271-276, rok wydania: 2017

Nowak Piotr
Dziesięć lat z "Językiem. Informacją. Komunikacją"
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2016, numer: 11, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Nowak Piotr
Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji
Zagadnienia Informacji Naukowej
rocznik: 2015, numer: 53 (1), strony: 32-43, rok wydania: 2015

Nowak Piotr
Wartość parametryczna czasopism naukowych a codzienna praktyka badawcza. Casus polskiej humanistyki pierwszej dekady XXI wieku
Toruńskie Studia Bibliologiczne
rocznik: 2014, numer: 7, strony: 123-137, rok wydania: 2014

Nowak Piotr
W.M. Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) – naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009. Kraków 2013
Przegląd Biblioteczny
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 255-262, rok wydania: 2014

Nowak Piotr
Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959. Toruń 2014
Biblioteka
rocznik: 2014, numer: 18, strony: 265-271, rok wydania: 2014

Nowak Piotr
Skuteczna czy nieskuteczna? Socjalistyczna cenzura w czasach terroru stalinowskiego. Studium przypadku poznańskiego wydawnictwa Albertinum (Księgarni św. Wojciecha)
Toruńskie Studia Bibliologiczne
rocznik: 2013, numer: 2, strony: 31-47, rok wydania: 2013

Nowak Piotr
Evelina Kristanova, Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945–1953
Przegląd Biblioteczny
rocznik: 2013, numer: 3, strony: 351-354, rok wydania: 2013

Nowak Piotr
Funkcje czasopism naukowych – między wyobrażeniami a rzeczywistością
Biuletyn EBIB
rocznik: 2013, numer: 8, strony: 1-10, rok wydania: 2013

Nowak Piotr
Helena Chłopocka (1921–2011)
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
rocznik: 2013, numer: 30, strony: 240-244, rok wydania: 2013

Nowak Piotr
Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Warszawa 2010
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2012, numer: 7, strony: 143-148, rok wydania: 2012

Nowak Piotr
Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Poznań: Wyd. Nauk. UAM
Biblioteka
rocznik: 2012, numer: 16, strony: 379-385, rok wydania: 2012

Nowak Piotr
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji poznańskiego rynku książki (1946-1955)
Biblioteka
rocznik: 24, numer: 15, strony: 161-191, rok wydania: 2011

Nowak Piotr
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946-1955)
Biblioteka
rocznik: 24, numer: 15, strony: 161-191, rok wydania: 2011

Nowak Piotr
Andrzej Mężyński i jego oceny czasopism. Wreszcie coś się dzieje
Przegląd Biblioteczny
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 73-82, rok wydania: 2010

Jeszke Łukasz, Nowak Piotr
Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000-2009)
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2010, numer: 5, strony: 135-143, rok wydania: 2010

Nowak Piotr
Andrzej Mężyński i jego oceny czasopism. Wreszcie coś się dzieje!
Przegląd Biblioteczny
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 73-82, rok wydania: 2010

Nowak Piotr
Samopublikowanie: stara metoda - nowy sens w dobie e-Science
Biblioteka
rocznik: 22, numer: 13, strony: 87-100, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Nowak Piotr
Matura’81 a perlustracja korespondencji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Redaktorzy: Degen Dorota, Gzella Grażyna, Gzella Jacek
Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku
strony: 233-243, rok wydania: 2015

Nowak Piotr
Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science
Redaktorzy: Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław
Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy.
strony: 297-311, rok wydania: 2014

Nowak Piotr
Cenzura w PRL jako nieefektywna kopia radzieckiej hybrydy leninowsko-stalinowskiej. Nowe spojrzenie na główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
Redaktorzy: Gzella Jacek
„Nie należy dopuszczać do publikacji”. Cenzura w PRL.
strony: 39-52, rok wydania: 2013

Nowak Piotr
Poznańskie księgarstwo asortymentowo-wydawnicze w
Redaktorzy: Degen Dorota, Gzella Jacek
Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
strony: 267-295, rok wydania: 2010

Nowak Piotr
O paradoksach obsługi pewnych grup użytkowników
Redaktorzy: Domańska Katarzyna
Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjnośc profesji
strony: 109-119, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Nowak Piotr
Sekretarz redakcji: Kozakiewicz Joanna
Język, Komunikacja, Informacja
Wydawnictwo Rys
Poznań
ISSN: 1896-9585

Książki autorskie:

Nowak Piotr
Kto w życiu myśli nie pisze nic... Krótka historia perlustracji w Polsce
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3150-9

Nowak Piotr
Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1965
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania interdyscyplinarne
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2437-2

Nowak Piotr
Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji w Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN:

Tomy zbiorowe:

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, Science and Culture
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2017-6

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, science and culture: essays in honor of professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 9788323220176