Dolatowski Marek

Artykuły w czasopismach:

Dolatowski Marek
Słownictwo hałcnowskie jako odbicie historii etnolektu i historii wsi
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 15, numer: 3, strony: 1-9, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dolatowski Marek
Spolszczanie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubelskiego i lubuskiego - statystyczna analiza porównawcza
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
strony: 39-54, rok wydania: 2015

Dolatowski Marek
Tabu językowe o tematyce przyrodniczej w prajęzykach
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
strony: 9-22, rok wydania: 2015

Dolatowski Marek, Stria Ida
Projekt kursu e-learningowego wspomagającego nauczanie historii języków
Redaktorzy: Kresa Monika
Młodzi o języku
strony: 47-55, rok wydania: 2014

Dolatowski Marek
Najstarsze kontakty rzymsko-germańskie i ich ślady we współczesnych językach włoskim i niemieckim
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
strony: 35-50, rok wydania: 2014

Dolatowski Marek
Co kryją w sobie nazwy zwierząt? Etymologiczna analiza porównawcza
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
strony: 37-48, rok wydania: 2012

Dolatowski Marek
Die Bedeutung der Baumnamen in der Suche nach der Urheimat der Völker
Redaktorzy: Weigt Zenon
Untersuchungen zur deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation : Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung: Łódź, 19.05.2012
strony: 17-28, rok wydania: 2012