Nowakowski Paweł

Artykuły w czasopismach:

Nowakowski Paweł, Wiatrowski Przemysław
Informacje fonetyczno-ortofoniczne w podręczniku Tomasza Karpowicza. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja
Slavia Occidentalis
rocznik: 2013, numer: 70 (1), strony: 87-100, rok wydania: 2013

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
A Comparative Phonetic Grammar on the Example of Mandarin Chinese and Polish
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 80-91, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Computing the hierarchy of articulary dimensions
Redaktorzy: Ganzha Maria , Paprzycki Marcin
Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology,
strony: 193-197, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Tomy zbiorowe:

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Wspólnoty komunikacyjne
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-284-3

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. TOM 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2