Szczepaniak-Kozak Anna

Artykuły w czasopismach:

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Przeciw mowie nienawiści
Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe
rocznik: 2018_2019, numer: 4, strony: 8-9, rok wydania: 2019

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Pragmatic competence of teachers: a contrastive case study of native and non-native teachers of English
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2018, numer: 25/1, strony: 127-142, rok wydania: 2018

Woodward-Smith Elizabeth, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting.
Glottodidactica
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 179-192, rok wydania: 2018

Strani Katerina, Szczepaniak-Kozak Anna
Strategies of othering through discursive practices: Examples from the UK and Poland
Lodz Papers in Pragmatics
rocznik: 2018, numer: 14.1, strony: 163-179, rok wydania: 2018

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Sensibilisierung für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg
Germanica Wratislaviensia
rocznik: 2018, numer: 143, strony: 339-458, rok wydania: 2018

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2017, numer: 1, strony: 135-147, rok wydania: 2017

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
A disturbing view of intercultural communication: findings of a study into hate speech in Polish
Linguistica Silesiana
rocznik: 2017, numer: 1, strony: 285-310, rok wydania: 2017

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Rola różnic indywidualnych w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego
Neofilolog
rocznik: 2017, numer: 48/2, strony: 213-231, rok wydania: 2017

Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language
Porta Linguarum
rocznik: 2016, numer: 25, strony: 147-161, rok wydania: 2016

Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: rola nauczyciela języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści
Neofilolog
rocznik: 2016, numer: 47, strony: 53-66, rok wydania: 2016

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna, Jaszczyk-Grzyb Magdalena
Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities
Voci
rocznik: 2016, numer: 13, strony: 13-28, rok wydania: 2016

Szczepaniak-Kozak Anna
Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland
Linguistica Copernicana
rocznik: 2016, numer: 13, strony: 319-334, rok wydania: 2016

Szczepaniak-Kozak Anna
Developmental trends in requests rendered by EFL speakers in Poland
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 491-512, rok wydania: 2016

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym. Projekt polsko-niemiecki
Neofilolog
rocznik: 42, numer: 2, strony: 219-231, rok wydania: 2015

Kłodnicka Natalia, Szczepaniak-Kozak Anna
Culture shock in the narrative approach: A portrait of two Britons living in Poland
Forum Filologiczne Ateneum
rocznik: 2015, numer: 1(3), strony: 65-78, rok wydania: 2015

Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu
Oceánide
rocznik: 2014, numer: 6, strony: 0-0, rok wydania: 2014

Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging
Crossing Boundaries in Culture and Communication
rocznik: 4, numer: 1, strony: 19-41, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts, Editors: Ewa Piechurska-Kuciel, Liliana Piasecka.
Forum Filologiczne Ateneum
rocznik: 1, numer: 1, strony: 171-176, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
Constructing the picture of linguistic reality: An overview of research methods in applied linguistics
Garoza. Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular
rocznik: -, numer: 12, strony: 189-202, rok wydania: 2012

Szczepaniak-Kozak Anna
Effective organizational communication in multicultural settings
Acta Pomerania
rocznik: 3, numer: 3, strony: 84-92, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Szczepaniak-Kozak Anna
Interlanguage pragmatics of EFL advanced learners: Insights from a longitudinal study into the development of the speech act of request in the Polish context
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice
strony: 197-212, rok wydania: 2016

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study
Redaktorzy: Andrzejewska Joanna
Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen
strony: 147-166, rok wydania: 2015

Szczepaniak-Kozak Anna
Interlanguage pragmatics in academic English: Analysis of requests produced by EFL learners
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
strony: 353-384, rok wydania: 2015

Szczepaniak-Kozak Anna
Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language context
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
strony: 59-76, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna
Interlanguage pragmatics of the speech act of request: A case study of EFL learners in the academic context
Redaktorzy: Floyd Alan
Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
strony: 119-131, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna
Languaging sojourner’s experience: Narrative accounts of learning a second language abroad
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
strony: 130-156, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
Developing intercultural pragmatic competence in the classroom: selected theoretical and practical assumptions
Redaktorzy: Romanowski P.
Intercultural issues in the era of globalization
strony: 88-101, rok wydania: 2014

Szczepaniak-Kozak Anna
Criteria for coursebook evaluation in view of effective development of Intercultural Communicative Competence
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian
From classroom to workplace: advances in applied linguistics
strony: 71-90, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning
Redaktorzy: Николаева E. M.
Сборник научных трудов: Coвpeмeнный мир: проблемы и перспективы coциално-экономического развития
strony: 7-21, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language
Redaktorzy: Headlandová Kalischová Irena, Nĕmec Martin
English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia.
strony: 39-54, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
Miejsce kompetencji pragmatycznej w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 415-425, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике
Redaktorzy: Багдасарьян Н.Г
Образ России в кросскультурной перспективе.
strony: 136-142, rok wydania: 2013

Szczepaniak-Kozak Anna
Dynamics of cultural identity: points of converce and disparity in a survey on German students
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching
strony: 47-68, rok wydania: 2012

Szczepaniak-Kozak Anna
The narrative approach: The individual perspective in intercultural meetings
Redaktorzy: Lorenzo-Modia M.J., Szczepaniak-Kozak Anna
From life to text: Building linguistic and cultural identity
strony: 128-158, rok wydania: 2012

Szczepaniak-Kozak Anna
Cross-cultural communication in a profit oriented institution: a case study of a foreign investment company in Poland
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 121-134, rok wydania: 2011

Szczepaniak-Kozak Anna
Критерии оценки учебного пособия в свете эффективного развития межкультурной коммуникативной компетенции
Redaktorzy: Багдасарьян Н.Г
БУДУЩЕЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ
strony: 87-101, rok wydania: 2010

Szczepaniak-Kozak Anna
Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 125-136, rok wydania: 2010

Szczepaniak-Kozak Anna
Kultura organizacyjna z perspektywy interkulturowej
Redaktorzy: Gawrońska-Garstka Magdalena, Zduniak Andrzej
Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego
strony: 12-20, rok wydania: 2010

Szczepaniak-Kozak Anna
Wywieranie wpływu na decyzje wyborców za pomocą środków werbalnych na przykładzie kampanii wyborczej
Redaktorzy: Chodubski A., Kacprzak Alicja
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie
strony: 221-234, rok wydania: 2010

Szczepaniak-Kozak Anna
Fundamental concepts within intercultural communication
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 177-188, rok wydania: 2009

Szczepaniak-Kozak Anna
Fundamental competences within intercultural communication
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 177-187, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Szczepaniak-Kozak Anna
Interlanguage pragmatic competence. A longitudinal study of
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Seria: Język. Kultura. Komunikacja
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3298-8

Tomy zbiorowe:

Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
Cambridge Scholars
Newcastle upon Tyne, Wielka Br 2015
ISBN: 978-1-4438-7419-9

Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2014
ISBN: 978-83-62617-41-8

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht.
Peter Lang
Seria: Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik
Frankfurt a.M. 2014
ISBN: 978-3-631-64488-1

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur angewandten Linguistik
Frankfurt am Main 2014
ISBN: 978-3-631-64488-1

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
The creative potential of the word: from fiction to education
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Seria: 0
Piła 2013
ISBN: 978-83-62617-22-7

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
The creative potential of the word: From fiction to education
PWZS im. St. Staszica
Piła 2013
ISBN: 978-83-62617-22-7

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2012

Lorenzo-Modia M.J., Szczepaniak-Kozak Anna
From life to text: Building linguistic and cultural identity
PWZS im. St. Staszica
La Corunna, Piła 2012
ISBN: 978-83-62617-11-1

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2012
ISBN: 978-83-62617-09-8