Rutkowska Iga

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rutkowska Iga
The Need to Laugh – Comic Elements in Japanese Performing Arts – on the Example of Kabuki Theatre
Redaktorzy: Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy
EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS - INSPIRATIONS - EUROPEAN / POLISH CONTEXTS, rok wydania: 2017

Rutkowska Iga
Research on the reception of the theatre of East Asia in Poland: from the example of Zbigniew Osiński’s work
Redaktorzy: Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy
EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS - INSPIRATIONS - EUROPEAN / POLISH CONTEXTS, rok wydania: 2017

Rutkowska Iga
Japanese Culture through Kabuki Theatre. A Reflection on ‘Untranslatability’
Redaktorzy: Japan Foundation Budapest
Japanese Studies Conference : building connections in Central and Eastern Europe
strony: 73-82, rok wydania: 2015

Rutkowska Iga
Teatr kabuki a japoński rok obrzędowy
Redaktorzy: Mach-Bryson Urszula, Zalewska Anna
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Japonii
strony: 51-58, rok wydania: 2014

Książki autorskie:

Rutkowska Iga
Teatr kabuki - kwiat Edo
Manggha
Kraków 2016
ISBN: 978-83-62096-55-8

Rutkowska Iga
Boska obecność. O względności tekstu i rytuału w teatrze kabuki
Universitas
Kraków 2015
ISBN: 978-83-242-2706-8