Marko Anna

Artykuły w czasopismach:

Marko Anna
Sprawiedliwość w szkole
Problemy Oświaty i Wychowania
rocznik: 2018, numer: 2, strony: 20-23, rok wydania: 2018

Jaszczyk-Grzyb Magdalena, Marko Anna
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2016, numer: 16, strony: 147-149, rok wydania: 2016

Marko Anna
Uniwersalia tematyczne w piosence dziecięcej na przykładzie wybranych utworów polskich i niemieckich
Meakultura
rocznik: 2016, numer: 215, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Marko Anna
„Niemieckie kolędowanie” w Bibliotece Niemieckiej UAM
Pod jednym DACH-em
rocznik: 2016, numer: 1, strony: 16-17, rok wydania: 2016

Marko Anna
Jan Iluk(Hrsg.). Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Podstawa programowa – założenia teoretyczne – zasady nauczania – efekty – kompetencje nauczycieli – opinie.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2015, 124 S.
Glottodidactica
rocznik: 2016, numer: 43(2), strony: 233-236, rok wydania: 2016

Marko Anna
Drama na lekcjach języka obcego – o potencjale metody
Homo Ludens
rocznik: 2014, numer: 1(6), strony: 87-100, rok wydania: 2014

Marko Anna
Z refleksji nad studiowaniem w ramach programu Erasmus
Problemy Oświaty i Wychowania
rocznik: 2013, numer: 4, strony: 10-11, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Marko Anna
Ostrobramska. Żywa tradycja kultu Matki Bożej Miłosierdzia
Redaktorzy: Łukomiak Karol
Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów
strony: 191-204, rok wydania: 2019

Marko Anna
Tante, jak mam to wyszrajbać, czyli o języku dzieci nauczanych metodą immersji
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 347-361, rok wydania: 2017