Domeracki Paweł

Artykuły w tomach zbiorowych:

Domeracki Paweł
Übersetzung als Lüge? Eine Auseinandersetzung mit der Sprachphilosophie Thomas Bernhards
Redaktorzy: Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Probleme der Übersetzungskultur
strony: 41-53, rok wydania: 2010

Domeracki Paweł
Tłumaczenie, to jest wielka rzecz”. Rilke i Hulewicz – Przyjaźń „na płaszczyźnie kreacyjnej
Redaktorzy: Kulas Joanna, Golubiewski Mikołaj
Rilke po polsku
strony: 153-165, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Domeracki Paweł, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard
Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015
ISBN: 978-83-231-3451-0

Drynda Joanna, Domeracki Paweł, Wimmer Marta
Zwischen Aufbegehren und Anpassung : poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2012
ISBN: 978-3-631-63232-1