Borowiak Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Borowiak Tomasz
English-induced changes to urban colloquial Hindi lexicon and structure. Mixed speech as a mode of discourse.
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIV, numer: 1, strony: 35-44, rok wydania: 2012

Borowiak Tomasz
Wpływy angielskie w kolokwialnej odmianie hindi – studium kontaktolingwistyczne
Investigationes Linguisticae
rocznik: XX, strony: 1-9, rok wydania: 2010