Kordek Norbert

Artykuły w czasopismach:

Kordek Norbert
Graphotactic Analysis of Chinese Script on the Example of Cangjie Codes.
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2014, strony: 169-179, rok wydania: 2014

Kordek Norbert
Złożoności pisma na przykładzie znaków chińskich
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2013, numer: 7, strony: 129-141, rok wydania: 2013

Kordek Norbert
Segmentotactics of Mandarin Chinese
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 107-119, rok wydania: 2012

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
A Comparative Phonetic Grammar on the Example of Mandarin Chinese and Polish
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 80-91, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kordek Norbert, Chen Min Qi
波蘭大學華語課程現況與展望-以波茲南亞當密茲凱大學為例
Redaktorzy:
台灣華語文教學學會年會暨學術研討會論文集, rok wydania: 2016

Kuczmarski Tomasz, Duran Daniel, Kordek Norbert, Bruni Jagoda
Second-degree Polynominal Model of Mandarin Chinese Lexical Tone F0 Contours
Redaktorzy: Wagner Petra
Studientexte zur Sprachkommunikation. Band 65
strony: 218-222, rok wydania: 2013

Kordek Norbert
Grafotaktyczna analiza pisma chińskiego na przykładzie standardowego kodowanego zbioru znaków BIG5
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 137-146, rok wydania: 2013

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Computing the hierarchy of articulary dimensions
Redaktorzy: Ganzha Maria , Paprzycki Marcin
Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology,
strony: 193-197, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kordek Norbert, Wierzchoń Piotr
Tajwan na łamach prasy polskiej, La belle epoque (1873-1918)
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65812-55-1

Wierzchoń Piotr, Kordek Norbert
Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-51-3

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Kordek Norbert
On Some Quantitative Aspects of the Componentional Structure of Chinese Characters
Rys
Poznań 2013
ISBN: 978-83-63664-13-8

Tomy zbiorowe:

Wolarska-Sobocińska Agata, Kordek Norbert
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Instytut Językoznawstwa UAM
Seria: Investigationes Linguisticae
UAM Poznań 2018