Michalski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Michalski Marcin
Recovering the Self from the Other: Arabs and Islam in contemporary Arabic translations of European literature
Przekładaniec
rocznik: 2018, numer: 33, strony: 111-127, rok wydania: 2018

Michalski Marcin
Syntax of the Elative in Classical and Modern Written Arabic
Al-Qanṭara
rocznik: VII-XII 2018, strony: 477-502, rok wydania: 2018

Michalski Marcin
Describing Written Moroccan Arabic: Some Methodological Issues
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2017, numer: 70 (2), strony: 232-244, rok wydania: 2017

Michalski Marcin
Tłumacząc Salima Barakata
Literatura na Świecie
rocznik: 544-545, numer: 11-12, strony: 363-371, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Agreement in Modern Standard Arabic Constructions with Cardinal Numerals over Ten
Lingua Posnaniensis
rocznik: 58, numer: 1, strony: 70-88, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Odzyskać siebie z Innego – Arabowie i islam we współczesnych arabskich przekładach literatury europejskiej
Przekładaniec
rocznik: 2016, numer: 33, strony: 123-135, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Georges Bohas and Abderrahim Saguer, The Explanation of Homonymy in the Lexicon of Arabic. Lyon 2014. ENS Éditons. 192 pp.
Folia Orientalia
rocznik: 2015, numer: 52, strony: 407-410, rok wydania: 2015

Michalski Marcin
Polska transkrypcja uproszczona dla języka arabskiego – między teorią a praktyką
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2014, numer: 3, strony: 125-137, rok wydania: 2014

Michalski Marcin
Przeciw (nadużywaniu) tradycji: 'Upadek Imama' Nawal as-Sadawi
Litteraria Copernicana
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 55-65, rok wydania: 2014

Michalski Marcin, Stephan Joachim
Noch einmal zum 34. Kapitel der Goldwiesen al-Mas‘ūdīs über die Slawen
Folia Orientalia
rocznik: 2013, numer: 50, strony: 283-299, rok wydania: 2013

Michalski Marcin
On the so-called compound tenses in Modern Standard Arabic
Folia Orientalia
rocznik: 2012, numer: 49, strony: 295-307, rok wydania: 2012

Michalski Marcin
The Dual Distal Demonstrative in Modern Standard Arabic: Between Norms and Non-canonicity
Lingua Posnaniensis
rocznik: 53, numer: 1, strony: 61-73, rok wydania: 2011

Michalski Marcin
On the Function of the Verbal Particle la-qad in Modern Standard Arabic”.
Folia Orientalia
rocznik: 48, strony: 99-113, rok wydania: 2011

Michalski Marcin
Legal Themes in the Maqāmas of al-Ḥarīrī
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 216-229, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Qualification and Morphology in Hypotactic Syntagms in Modern Written Arabic
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: LXII, numer: 1, strony: 117-131, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Adjectives in Hypotaxis: Proposed Dimensions for a Description of Syntagms in Modern Written Arabic
Lingua Posnaniensis
rocznik: 51, numer: 51, strony: 39-51, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Literatura niemal nieobecna – polskie przekłady współczesnych powieści arabskich
Przekładaniec
rocznik: 21, numer: 21, strony: 180-195, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Sergio Baldi. 2008. Dictionnaire des emprunts arabes dans les langues de l’Afrique de l’Ouest et en swahili. Paris: Éditions Karthala, 617 pp.
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2009, numer: 51, strony: 151-154, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Warstwa formalna średniowiecznej arabskiej prozy rymowanej w przekładzie, czyli Makamy al-Haririego po polsku
Przekładaniec
rocznik: 2007, numer: 18-19, strony: 130-141, rok wydania: 2007

Michalski Marcin
Karin C. Ryding. 2005. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge University Press, xxv + 708 pp.
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2007, numer: 49, strony: 232-241, rok wydania: 2007

Michalski Marcin
Names of Diseases in Classical Arabic
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2006, numer: 48, strony: 67-83, rok wydania: 2006

Michalski Marcin
Karbstein, A. (red.) 2002. Die Namen der Heilmittel nach Buchstaben. Edition eines arabisch--romanischen Glossars aus dem frühen 17. Jahrhundert. Genève: Librairie Droz. 341 pp.
Folia Linguistica Historica
rocznik: 2003, strony: 293-296, rok wydania: 2003

Artykuły w tomach zbiorowych:

Michalski Marcin
Number Agreement in Contemporary Written Fuṣḥā: Constructions with Numerals over Ten
Redaktorzy: Binaghi Francesco, Sartori Manuel
Fuṣḥā écrit contemporain: Usages et nouveaux développements
strony: 66-85, rok wydania: 2019

Nowak-Michalska Joanna, Michalski Marcin
Termin gender w tłumaczeniach antyprzemocowej konwencji Rady Europy na języki polski, hiszpański, niemiecki i arabski
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 199-208, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Islam and the Arabs in Arabic translations of selected European literary works
Redaktorzy: Boudlal Abdelaziz, Erguig Reddad, Sabil Abdelkader, Yeou Mohamed
Cultures and Languages in Contact
strony: 175-199, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Spelling Moroccan Arabic in Arabic Script: the Case of Literary Texts
Redaktorzy: Grigore George, Biţună Gabriel
Arabic varieties: far and wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA, Bucharest, 2015
strony: 385-394, rok wydania: 2016

Michalski Marcin
Systemy polskiej transkrypcji uproszczonej dla języka arabskiego w ostatnim półwieczu
Redaktorzy: Woźniak Marta, Ściślewska Dorota
Badania nad światem islamu Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy
strony: 99-115, rok wydania: 2015

Michalski Marcin
Polish Past Imperfective and Perfective Verbs in Translation into Modern Written Arabic
Redaktorzy: Piela Marek, Zaborski Andrzej
Oriental Languages in Translation, vol. IV. Proceedings of the International Conference Cracow, 18th-20th October 2010
strony: 343-364, rok wydania: 2013

Michalski Marcin
Przymiotnik jako okolicznik stanu i przysłówek odprzymiotnikowy we współczesnym literackim języku arabskim: innowacje i relacje z przydawką przymiotnikową
Redaktorzy: Machut-Mendecka Ewa, Pachniak Katarzyna
Świat arabski. Kultura i polityka
strony: 369-379, rok wydania: 2012

Michalski Marcin
„Jak można tłumaczyć średniowieczną arabską prozę rymowaną na język polski – Makamy al-Haririego (1054-1122)”.
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
50 lat polskiej translatoryki
strony: 473-488, rok wydania: 2009

Michalski Marcin
Formal Annexation and the Elative Construction with tamyīz – Two Adjectival Syntagms in Arabic
Redaktorzy: Bednarczuk Leszek, Smoczyński Wojciech, Wojtyła-Świerzowska Maria
Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego
strony: 309-319, rok wydania: 2008

Michalski Marcin
Hamlet. Emir Danii – o jednym z przekładów dramatu Szekspira na język arabski
Redaktorzy: Dziekan Marek, Kończak Izabela
Arabowie – islam – świat
strony: 169-185, rok wydania: 2007

Książki autorskie:

Michalski Marcin
Written Moroccan Arabic: A study of qualitative variational heterography
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Orientalistyka
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3396-1

Michalski Marcin, Abdalla Michael
Słownik polsko-arabski/arabsko-polski
Level Trading
Kraków 2010
ISBN: 9788361800538