Wawrzyniak Jan

Artykuły w czasopismach:

Wawrzyniak Jan
The Utilitarian Stigma of Environmental Protection
Conatus - Journal of Philosophy
rocznik: 2018, numer: 3, strony: 89-210, rok wydania: 2018

Wawrzyniak Jan
W mocy tekstu
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2018, numer: 40, strony: 62-84, rok wydania: 2018

Wawrzyniak Jan
Filozoficzno-lingwistyczne rozważania o klasycznym pojmowaniu eutanazji
Edukacja Etyczna
rocznik: 2013, numer: 5, strony: 38-72, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wawrzyniak Jan
The Deep Utilitarian Factor in Environmental Policy
Redaktorzy: Domeracki Paweł, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard
Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze
strony: 705-726, rok wydania: 2015

Wawrzyniak Jan
Duboki utilitaristički činilac u ekološkoj politici
Redaktorzy: Franeta Duška, Protopapadakis Evangelos
Primenjena etika
strony: 258-284, rok wydania: 2014

Wawrzyniak Jan
Problematika eutanazie z perspektivy etického neonaturalizmu,
Redaktorzy: Zamojski J.,, Petrů M.,, Musielak M.,, Vladyková M.,
Polské filozofické myšleni a medicina
strony: 188-202, rok wydania: 2012

Wawrzyniak Jan
Where Do All the Flowers Stand ? An Attempt at Evolutionary Axiology
Redaktorzy: Papanikolaou E.,
Environment - Society - Ethics
strony: 196-211, rok wydania: 2010

Wawrzyniak Jan
The Faces of Utilitarianism
Redaktorzy: Bidagaeva S.D.,
East - West: Axiolinguistic Presentata of the World
strony: 14-36, rok wydania: 2010

Wawrzyniak Jan
Teoretyczno-praktyczna kompetencja komunikacyjna jako wymóg etyczny w praktyce klinicznej
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 11-33, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wawrzyniak Jan
Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne
Poznań 2015
ISBN: 9788323229506

Tomy zbiorowe:

Wawrzyniak Jan
Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Badania Interdyscyplinarne
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2043-5