Niećko-Bukowska Bożena

Artykuły w czasopismach:

Niećko-Bukowska Bożena
ŚWIĘTA, ŚWIĘTY – Charakterystyka porównawcza obrazów skojarzeniowych
Acta Neophilologica
rocznik: 2018, strony: 5-16, rok wydania: 2018

Niećko-Bukowska Bożena
Characterizing the meanings of the Polish “tak naprawdę”, “na pewno” and “oczywiście”
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2016, strony: 21-36, rok wydania: 2016

Niećko-Bukowska Bożena
Modyfikacje zakresów odpowiedzialności w ramach wybranych wspólnot komunikacyjnych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 25, strony: 55-68, rok wydania: 2013

Niećko-Bukowska Bożena
O niepewności prawdy
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, numer: 22, strony: 122-132, rok wydania: 2010

Niećko-Bukowska Bożena
Funkcjonowanie pojęcia prawdy na przykładzie potocznego użycia "tak naprawdę"
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, strony: 89-99, rok wydania: 2009

Niećko-Bukowska Bożena
Interpretation Perspectives of Responsibility
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2008, strony: 130-139, rok wydania: 2008

Niećko-Bukowska Bożena
Perlocutive responsibility in educational process at school
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2007, strony: 181-201, rok wydania: 2007

Artykuły w tomach zbiorowych:

Niećko-Bukowska Bożena
Bycie odpowiedzialnym jako nabywana kwalifikacja ocenna
Redaktorzy: Starzyńska-Kościuszko Ewa
Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce
strony: 145-152, rok wydania: 2017

Klessa Katarzyna, Niećko-Bukowska Bożena
Axio Speech Corpus: design, structure, and preliminary analyses
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
strony: 209-209, rok wydania: 2017

Niećko-Bukowska Bożena
Oczywiście i po prostu - charakterystyka znaczeń wyrażeń
Redaktorzy: Komorowska Ewa, Kondzioła-Pich Katarzyna
Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka.
strony: 242-251, rok wydania: 2016

Niećko-Bukowska Bożena
Oblicze kobiety-polityka i mężczyzny-polityka w świetle badań psychosemantycznych: podobieństwa i róźnice
Redaktorzy: Arabski Janusz, Łyda Andrzej, Ziębka Justyna
Gender w języku, kulturze i literaturze
strony: 337-350, rok wydania: 2013

Niećko-Bukowska Bożena
Rola odpowiedzialności perlokucyjnej nauczyciela w kształtowaniu wrażliwości ekologicznej
Redaktorzy: Ciążela Helena, Tyburski Włodzimierz
Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki
strony: 215-225, rok wydania: 2012

Niećko-Bukowska Bożena
Aksjologiczny charakter wyrażeń: "tak naprawdę" i "na pewno"
Redaktorzy: Nowożenowa Zoja
Tekst jako kultura. Kultura jako tekst
strony: 209-216, rok wydania: 2011

Niećko-Bukowska Bożena
Problematyka bycia lekarzem w świetle wyróżników sokratejskich
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 49-58, rok wydania: 2009

Niećko-Bukowska Bożena
Działalność inżyniera-genetyka w kontekście problematyki odpowiedzialności
Redaktorzy: Sobczyńska D., Szczuciński A.
Pisma filozoficzne - Tom XCVIII Świat natury i świat techniki
strony: 171-191, rok wydania: 2006

Niećko-Bukowska Bożena
Decyzja lekarska jako decyzja moralna
Redaktorzy: Musielak M.
Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny
strony: 183-189, rok wydania: 2005

Niećko-Bukowska Bożena
Rola i zadania wychowawcy w procesie kształtowania odpowiedzialności
Redaktorzy: Jeliński E., Jamroziakowa A.
Seria Filologia i Logika nr 95. Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne
strony: 217-225, rok wydania: 2005

Książki autorskie:

Niećko-Bukowska Bożena
Oblicza odpowiedzialności. Perspektywa aksjolingwistyczna
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: SERIA JĘZYKOZNAWCZA
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3391-6

Mikołajczak-Matyja Nawoja, Niećko-Bukowska Bożena, Anders Joanna
Stereotypy kobiet w badaniach psychosemantycznych. Porównawcze obrazy pojęciowych reprezentacji kategorii złożonych
Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria: Seria Językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2644-4