Wolarska-Sobocińska Agata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wolarska-Sobocińska Agata, Kwiatkowska-Faryś Edyta
Norma a uzus w praktyce pisemnych tłumaczeń poświadczonych
Redaktorzy: Walkiewicz B., Fimiak-Chwiłkowska A.
Norma a uzus
strony: 137-154, rok wydania: 2017

Wolarska-Sobocińska Agata
Traktaty międzynarodowe vs. produkt (tłumaczenie)
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
strony: 159-168, rok wydania: 2017

Kwiatkowska-Faryś Edyta, Wolarska-Sobocińska Agata
La interpretación y explicación del texto especializado (documentos oficiales): el papel del traductor/intérprete
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Villegas Irlanda , Dones Mendia Amaia
Ideologías en traducción. Literatura, didáctica, cultura
strony: 229-244, rok wydania: 2016

Kwiatkowska-Faryś Edyta, Wolarska-Sobocińska Agata
Hiszpańska etykieta językowa w relacjach klinicznych - zwroty adresatywne
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 155-175, rok wydania: 2009

Wolarska-Sobocińska Agata
Wybrane zwroty adresatywne i grzecznościowe – analiza pragmalingwistyczna na przykładzie powitań w języku hiszpańskim
Redaktorzy: Stroński Krzysztof, Wiertlewski Stefan, Zabrocki Władysław
Oblicza języka
strony: 247-273, rok wydania: 2005

Wolarska-Sobocińska Agata
Fórmulas de cortesía y tratamientos: un estudio pragmalingüístico
Redaktorzy: Cercos García Luis Francisco, Molina Rivero Carmelo Juan, Escalera Gila Alfonso de Ceballos
Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este
strony: 427-433, rok wydania: 2005

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Wolarska-Sobocińska Agata
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE

ISSN: 1733-1757

Tomy zbiorowe:

Wolarska-Sobocińska Agata, Kordek Norbert
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Instytut Językoznawstwa UAM
Seria: Investigationes Linguisticae
UAM Poznań 2018