Long-Kucharczyk Setha

Artykuły w czasopismach:

Long-Kucharczyk Setha
Problemy definicyjne w nauczaniu i badaniu khmerskiej grzeczności językowej
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 79-88, rok wydania: 2010