Kamasa Victoria

Artykuły w czasopismach:

Kamasa Victoria
The symbolic reach of the Catholic Church: liturgy-based language among atheists and Catholics in Poland
Leonardo
rocznik: 45, numer: 2, strony: 13-25, rok wydania: 2017

Marsal Cabitango Manuela, Kamasa Victoria
Kuduro – taniec młodego pokolenia Angoli. Charakterystyka zjawiska
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
rocznik: 2016, numer: 16, strony: 201-2016, rok wydania: 2016

Kamasa Victoria, Mękarska Anna
Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2015, numer: 32 (2015), strony: 35-52, rok wydania: 2015

Kamasa Victoria
Prozodia semantyczna. Pojęcie, problemy, przydatność
Socjolingwistyka
rocznik: 2015, numer: 29, strony: 105-120, rok wydania: 2015

Kamasa Victoria
Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd 
Przegląd Socjologii Jakościowej
rocznik: X, numer: 2, strony: 100-117, rok wydania: 2014

Jagiełło Kinga, Sałacińska Aleksandra, Kamasa Victoria
Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego jako obcego. Krytyczna Analiza Dyskursu
tekst i dyskurs - text und diskurs
rocznik: 2014, numer: 7, strony: 155-173, rok wydania: 2014

Kamasa Victoria
Rodzina w dyskursie Polskiego Kościoła Katolickiego. Badania korpusowe z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu
Socjolingwistyka
rocznik: 2013, strony: 139-153, rok wydania: 2013

Kamasa Victoria
Naming “In Vitro Fertilization”: Critical Discourse Analysis of the Polish Catholic Church’s Official Documents
Procedia – Social and Behavioral Science
rocznik: 2013, numer: 95, strony: 154-159, rok wydania: 2013

Szczerbal Magdalena, Kamasa Victoria
Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Kamasa Victoria
Językowa definicja sytuacji w tekście katolickich obrzędów chrztu
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2012, numer: 2012, strony: 15-34, rok wydania: 2012

Kamasa Victoria
Struktura argumentacji we wniosku formalnym na wybranym przykładzie
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 27-57, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kamasa Victoria
Corpus Linguistics for Critical Discourse Analysis. What can we do better?
Redaktorzy: Pęzik Piotr, Waliński Jacek
Language, Corpora and Cognition
strony: 221-239, rok wydania: 2017

Kamasa Victoria
Preferencja semantyczna jako narzędzie ujawniania konstrukcji ideologicznych w tekstach. Na przykładzie miłości w polszczyźnie ogólnej i tekstach religijnych
Redaktorzy: Odelski Marcin, Knapik Aleksandra, Chruszczewski Piotr, Chłopicki Władysław
Niedosłowność w języku
strony: 353-362, rok wydania: 2016

Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria
Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej
Redaktorzy: Odelski Marcin, Knapik Aleksandra, Chruszczewski Piotr, Chłopicki Władysław
Niedosłowność w języku
strony: 177-186, rok wydania: 2016

Kamasa Victoria
Wojna na listy. Struktura argumentacji w sporach ideologicznych ludzi nauki.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 95-104, rok wydania: 2013

Książki autorskie:

Kamasa Victoria
Dramaturgia liturgii
Rys
Poznań 2011
ISBN: 978-83-60517-71-0

Tomy zbiorowe:

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 7
Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-34-8

Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 5
Rys
Seria: Język w Poznaniu
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-07-2

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-08-9