Ratajczyk Maciej

Artykuły w czasopismach:

Ratajczyk Maciej
Cmentarz żydowski w Koźminie Wielkopolskim
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 259, numer: 3, strony: 737-757, rok wydania: 2016