Lipowska Dorota

Artykuły w czasopismach:

Lipowski Adam, Lipowska Dorota, Ferreira Antonio Luis, Barroso Manuel
Bipartitioning of directed and mixed random graphs
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment
rocznik: 2019, numer: 2019, strony: 1-14, rok wydania: 2019

Lipowski Adam, Lipowska Dorota
Entropic long-range ordering in an adsorption-desorption model
Physical Reviev E
rocznik: 2019, numer: 99, strony: 1-7, rok wydania: 2019

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Emergence of linguistic conventions in multi-agent reinforcement learning
PLoS ONE
rocznik: 13, numer: 11, strony: 1-18, rok wydania: 2018

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Language competition in a population of migrating agents
Physical Reviev E
rocznik: 2017, numer: 95, strony: 1-6, rok wydania: 2017

Lipowski Adam, Lipowska Dorota, Ferreira Antonio Luis
Phase transition and power-law coarsening in an Ising-doped voter model
Physical Reviev E
rocznik: 2017, numer: 96, strony: 1-5, rok wydania: 2017

Lipowski Adam, Lipowska Dorota, Gontarek Krzysztof
Robust criticality of an Ising model on rewired directed networks
Physical Reviev E
rocznik: 2015, strony: 1-6, rok wydania: 2015

Lipowski Adam, Ferreira Antonio Luis, Lipowska Dorota, Gontarek Krzysztof
Phase transitions in Ising models on directed networks
Physical Reviev E
rocznik: 2015, strony: 1-6, rok wydania: 2015

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Generic criticality of community structure in random graphs
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 90, strony: 1-7, rok wydania: 2014

Lipowski Adam, Lipowska Dorota, Ferreira Antonio Luis
Emergence of social structures via preferential selection
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 90, strony: 1-5, rok wydania: 2014

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Phase transition and fast agreement in the Naming Game with preference for multi-word agents
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment
rocznik: 2014, strony: 1-11, rok wydania: 2014

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Roulette-wheel selection via stochastic acceptance
PHYSICA A
rocznik: 2012, numer: 391, strony: 2193-2196, rok wydania: 2012

Ferreira Antonio Luis, Lipowski Adam, Lipowska Dorota
Statistical mechanics model of angiogenic tumor growth
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 2012, numer: 85, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Lipowski Adam, Lipowska Dorota
Naming game on adaptive weighted networks
ARTIFICIAL LIFE
rocznik: 2012, numer: 18, strony: 311-323, rok wydania: 2012

Lipowska Dorota
Gra w nazywanie z preferencyjnym wyborem partnerów
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 108-127, rok wydania: 2012

Lipowska Dorota
A communicative community of agents
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2012, numer: 54, strony: 77-87, rok wydania: 2012

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Diffusive behavior of a greedy traveling salesman
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 2011, numer: 83, strony: 51-51, rok wydania: 2011

Lipowska Dorota
Naming game and computational modelling of language evolution
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: 2011, numer: 17, strony: 41-51, rok wydania: 2011

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Slow dynamics in a driven two-lane particle system
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 2009, numer: 79, strony: 0-0, rok wydania: 2009

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Language structure in the n-object naming game
PHYSICAL REVIEW E
rocznik: 2009, numer: 80, strony: 7-7, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lipowska Dorota
Naming Game as virtual experiment
Redaktorzy: Kosecki Krzysztof, Badio Janusz
Materiały konferencyjne – Book of Abstracts. Empirical Methods In Language Studies–EMLS 2014
strony: 14-15, rok wydania: 2014

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Emergence of social structures via preferential selection
Redaktorzy: Aziz-Alaoui M.A., Bertelle Cirille, Liu Xinzhi, Olivier Damien
Proceedings of ICCSA 2014. Fourth International Conference on Complex Systems and Applications
strony: 299-300, rok wydania: 2014

Lipowska Dorota
Jak komunikują się agenty, czyli o grze w nazywanie
Redaktorzy: Wach Szymon
Materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień. JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA
strony: 36-37, rok wydania: 2014

Lipowska Dorota
The Baldwin effect in the evolutionary naming game model
Redaktorzy: Buczek Katarzyna, Knapik Aleksandra, Mianowski Jacek, Chruszczewski Piotr
International Conference Ways to Protolanguage 3 Book of Abstracts
strony: 31-32, rok wydania: 2013

Lipowska Dorota, Lipowski Adam
Computational modeling of evolutionary systems: ecosystems and language
Redaktorzy: Lachowicz Mirosław, Miękisz Jacek
From Genetics to Mathematics
strony: 173-210, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Lipowska Dorota
Komputerowe modelowanie ewolucji języka
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3107-3