Łobacz Piotra

Artykuły w tomach zbiorowych:

Łobacz Piotra
Jerzy Bańczerowski in the World od Science
Redaktorzy: Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, Science and Culture
strony: 5-25, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Łobacz Piotra, Mikołajczak-Matyja Nawoja
Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej.
Sorus
Poznań 2002
ISBN: 83-87133-88-4

Tomy zbiorowe:

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, Science and Culture
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2017-6

Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, science and culture: essays in honor of professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2009
ISBN: 9788323220176