Mikołajczak-Matyja Nawoja

Artykuły w czasopismach:

Mikołajczak-Matyja Nawoja
The Prototypicality of Semantic Opposition in the Light of Linguistic Studies and Psycholinguistic Experiments
Studies in Polish Linguistics
rocznik: 2918, strony: 1-23, rok wydania: 2018

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Kohiponimia jako relacja z pogranicza kategorii opozycji semantycznej. Perspektywa użytkownika języka polskiego: badanie psycholingwistyczne.
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.
rocznik: 2018, strony: 111-137, rok wydania: 2018

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Disability or femininity? The role of disability factor and sex factor in building mental representation of a compound social category
Journal of Global Research in Education and Social Science
rocznik: 2016, strony: 188-199, rok wydania: 2016

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Badanie roli czynnika niepełnosprawności w tworzeniu umysłowej reprezentacji kategorii złożonej
Forum Pedagogiczne
rocznik: 2016, numer: 1, strony: 81-100, rok wydania: 2016

Mikołajczak-Matyja Nawoja
The associative structure of the mental lexicon: hierarchical semantic relations in the minds of blind and sighted language users
Psychology of Language and Communication Vol. 19, Issue 1
rocznik: 2015, numer: 19, strony: 1-17, rok wydania: 2015

Mikołajczak-Matyja Nawoja
The distinction between the concept and the meaning of the word in light of theories of concepts structure and of speech processing models
Pensée Journal vol.76 Issue. 7
rocznik: 2014, numer: 76, strony: 147-164, rok wydania: 2014

Mikołajczak-Matyja Nawoja, Karpiński Maciej
Introduction. Studia z fonetyki i psycholingwistyki. Wydanie specjalne dedykowane profesor Piotrze Łobacz
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2014, numer: 56, strony: 7-11, rok wydania: 2014

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Między psycholingwistyką, psychologią a językoznawstwem: test skojarzeniowy jako interdyscyplinarna technika badawcza.
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2012, numer: 7, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Znaczenie wyrazów w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników jezyka. Studium porównawcze.
Annales UMCS. Sectio FF
rocznik: 2012, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Definicje formułowane przez niewidomych i widzących jako przyczynek do rozważań nad zjawiskiem werbalizmu.
Szkoła Specjalna
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 325-336, rok wydania: 2011

Mikołajczak-Matyja Nawoja
The superordination relation and the symmetry of verbal associations in selected parts of the mental lexicon
Psychology of Language and Communication.
rocznik: 2010, strony: 15-35, rok wydania: 2010

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Hierarchiczne uporządkowanie słownictwa a tradycyjna leksykografia.
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2--5, numer: 12, strony: 17-32, rok wydania: 2005

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Mechanizmy poszukiwania hiperonimów bliskich przez osoby niewidome i widzące.
Logopedia
rocznik: 2003, numer: 32, strony: 167-192, rok wydania: 2003

Artykuły w tomach zbiorowych:

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Semantyczne opozycje różowego, popielatego, brązowego i beżowego z perspektywy użytkownika języka.
Redaktorzy: Filar Dorota, Krzyżanowski Piotr
Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe
strony: 521-548, rok wydania: 2017

Książki autorskie:

Mikołajczak-Matyja Nawoja, Niećko-Bukowska Bożena, Anders Joanna
Stereotypy kobiet w badaniach psychosemantycznych. Porównawcze obrazy pojęciowych reprezentacji kategorii złożonych
Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria: Seria Językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2644-4

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Seria: językoznawstwo
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232186-8-5

Łobacz Piotra, Mikołajczak-Matyja Nawoja
Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej.
Sorus
Poznań 2002
ISBN: 83-87133-88-4

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów
Sorus
Poznań 1998
ISBN: 83-87133-43-4