Spychała-Wawrzyniak Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Nowatorskie rozwiązania w olimpiadzie językowej. Perspektywa ucznia
Neofilolog
rocznik: 50, numer: 2, strony: 231-245, rok wydania: 2018

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Uczeń zdolny a udział w olimpiadzie językowej
Neofilolog
rocznik: 49, numer: 1, strony: 79-93, rok wydania: 2017

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Situación laboral y cualificaciones profesionales de los profesores de español como lengua extranjera (ELE) en las escuelas secundarias en Polonia
Studia Iberystyczne
rocznik: 2017, numer: 16, strony: 259-281, rok wydania: 2017

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor
La motivación de los alumnos polacos para el aprendizaje del español como lengua extranjera
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 43, numer: 3, strony: 85-102, rok wydania: 2016

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 45-50, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Rola nauczyciela w procesie rozwijania interkulturowej kompetencji negocjacyjnej ucznia podczas lekcji języka obcego a polskie standardy kształcenia
Redaktorzy: Andrzejewska Ewa, Wawrzyniak-Śliwska Magdalena
Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe
strony: 53-65, rok wydania: 2017

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
La organización discursiva de los actos de habla en la conversación y le negociación de los significados interculturales en la enseñanza de ELE
Redaktorzy: Duffé Montalván Aura Luz
Singularidad y novedad en los estudios sobre los actos de habla
strony: 53-76, rok wydania: 2017

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Trening interkulturowy podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 77-93, rok wydania: 2016

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
¿Por qué los estudiantes polacos hablan bien en español? El perfil del profesor de ELE y las normativas
de la enseñanza de ELE en Polonia
Redaktorzy: Cruz Moya Olga
La formación y competencias del profesorado de ELE
strony: 973-983, rok wydania: 2016

Książki autorskie:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3321-3

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Podręcznik wieloletni. Poziom A2/B1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2017
ISBN: 978-83-947512-0-3

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata, Pascual López Xavier, Dudziak-Szukała Agnieszka , Kaźmierczak Arleta , García González José Carlos
Descubre. Curso de español. Zeszyt ćwiczeń. Poziom A2/B1
Wydawnictwo Draco
Kraków 2017
ISBN: 9788394751210