Karaśkiewicz Agata

Artykuły w czasopismach:

Karaśkiewicz Agata, Czoska Agnieszka
A proposal of a framework for analysis of multimodal messages
Journal of Multimodal Communication Studies
rocznik: 1, numer: 1, strony: 16-22, rok wydania: 2014

Karaśkiewicz Agata
Tekst, obraz oraz ich wzajemne relacje w tworzeniu przekazu na przykładzie ulotek reklamowych
Media Kultura Społeczeństwo
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 50-65, rok wydania: 2013

Karaśkiewicz Agata, Czoska Agnieszka
Operatory metatekstowe w funkcji wskazówek organizacji tekstu mówionego w monologu telewizyjnym
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Karaśkiewicz Agata, Lubawy Michał
Wpływ pasków informacyjnych na zapamiętanie pozostałych elementów przekazu telewizyjnego.
Studia Medioznawcze
rocznik: 4, numer: 51, strony: 69-79, rok wydania: 2012

Karaśkiewicz Agata
Niewerbalne elementy komunikacji w sytuacjach oficjalnych. Analiza debaty z udziałem liderów politycznych
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 22-32, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Karaśkiewicz Agata
Spójność multimodalnego przekazu reporterskiego w krótkiej relacji telewizyjnej „na żywo“
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-0-5