Wartecka Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wartecka Anna
Analiza aksjolingwistyczna wybranych wypowiedzi chwalących w programie telewizyjnym typu talent show
Redaktorzy: Matusiak-Kempa Iza, Naruszewicz-Duchlińska Alina
Idee i wartości w języku i kulturze
strony: 186-197, rok wydania: 2015