Lewandowski Rafał

Artykuły w czasopismach:

Lewandowski Rafał, Górny Mirosław, Catlow John
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5: 441 - 449, 2016 _____________ ____ Received: 1 1 . 5 .2016 Ac cepted: 21.5.2016 ISSN 2241 - 1925 © ISAST Characteristics of r eader account statu s as indicator s f or predicting the
QQML an International Journal of Library and Information Scienc
rocznik: 2016, numer: 5, strony: 441-449, rok wydania: 2016

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Digital libraries as a test bed for evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
rocznik: 2015, strony: 143-152, rok wydania: 2015

Lewandowski Rafał
Społeczna korekta postOCR w bibliotekach cyfrowych
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: xx, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
The state of development of digital libraries in Poland
Program
rocznik: 44, numer: 3, strony: 207-214, rok wydania: 2010

Górny Mirosław, Lewandowski Rafał, Catlow John
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues
Biblioteka
rocznik: 22, numer: 13, strony: 101-110, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lewandowski Rafał
Digitalizacja
Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
strony: 503-505, rok wydania: 2017

Górny Mirosław, Lewandowski Rafał
Metody i techniki diagnozowania systemów informacyjnych – podejście teleologiczne
Redaktorzy: Sapa Remigiusz
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna
strony: 173-186, rok wydania: 2017

Lewandowski Rafał
Optyczne rozpoznawanie znaków
Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
strony: 326-327, rok wydania: 2017

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Students as Users of Digital Libraries
Redaktorzy: Katsirikou Anthi
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
strony: 861-869, rok wydania: 2015

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Digital libraries as a test bed evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts.
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
strony: 320-341, rok wydania: 2014

Lewandowski Rafał
Optyczne rozpoznawanie znaków w elektronicznych dokumentach historycznych
Redaktorzy: Kocójowa Maria
Biblioteki, informacja, książka: badania interdyscyplinarne i praktyka w 21. wieku, rok wydania: 2010