Gupta Ganesh

Artykuły w czasopismach:

Gupta Ganesh
Vocative Interjections in Address Forms in Bhojpuri: A Study of Honorifics
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2015, numer: 32, strony: 143-161, rok wydania: 2015