Tomczak-Boczko Justyna

Artykuły w czasopismach:

Tomczak-Boczko Justyna
Persiguiendo al macho. Análisis cualitativo de los córpora
Estudios Hispánicos
rocznik: 2018, numer: 26, strony: 109-120, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tomczak-Boczko Justyna
Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
Język w Poznaniu 8
strony: 151-164, rok wydania: 2017

Tomczak-Boczko Justyna
Influencia del culto a la Virgen de Guadalupe sobre la vida de las mexicanas en el siglo XXI
Redaktorzy: Brzozowska Zofia, Szcześniak Aleksandra
Vade Nobiscum
strony: 219-233, rok wydania: 2016