Horie Yuki

Artykuły w czasopismach:

Horie Yuki, Crane-Mikołajczyk Béatrice
Le riz au Japon, au regard de la culture, de la langue et du droit
International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique
rocznik: 2019, numer: 32, strony: 1-24, rok wydania: 2019

Horie Yuki
Le problème d’équivalence de terminologie sur « les biens » et « le patrimoine » dans le Code Civil français et japonais
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2017, numer: 30, strony: 9-27, rok wydania: 2017

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
Cechy japońskiego i polskiego języka prawa
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 22, strony: 7-24, rok wydania: 2015

Horie Yuki
L’influence du Code Napoléon sur le Code civil japonais
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 19, strony: 49-61, rok wydania: 2014

Horie Yuki
Problem ekwiwalencji polskich i japońskich terminów prawnych w prawie cywilnym
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 17, strony: 65-76, rok wydania: 2014

Horie Yuki
Historia tłumaczenia ustnego w Japonii i Trybunał Tokijski
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 99-114, rok wydania: 2013

Horie Yuki
System sądownictwa cywilnego w Japonii
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 14, strony: 137-157, rok wydania: 2013

Horie Yuki
The Roots of Japanese Legal Terminology
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 4, strony: 61-80, rok wydania: 2010

Horie Yuki
Różnice w procedurze rozwodowej w prawie japońskim i polskim z punktu widzenia przekładu prawniczego
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 23-35, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horie Yuki
Analiza porównawcza ekwiwalencji translacyjnych polskich i japońskich terminów prawnych
Redaktorzy: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał
PRAWO AZJATYCKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ
strony: 214-224, rok wydania: 2018

Horie Yuki, Łukasiewicz Rafał
Shinken i kangoken - podział władzy rodzicielskiej między rozwiedzionymi małżonkami w Japonii
Redaktorzy: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał
PRAWO AZJATYCKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ
strony: 151-161, rok wydania: 2018

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
SWORN TRANSLATORS AND INTERPRETERS IN POLAND AND JAPAN. DESCRIPTION OF THE LEGAL REALITY.
Redaktorzy:
Contemporary Readings in Law & Social Justice
strony: 411-422, rok wydania: 2017

Horie Yuki, Kanert M.
Polsko-japońska ekwiwalencja w zakresie spółek prawa handlowego, Język prawny i prawniczy I kongres ogólnopolski
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język prawny i prawniczy I kongres ogólnopolski
strony: 73-84, rok wydania: 2017

Horie Yuki, Trzaskawka Paula
Zestawienie kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie własności przemysłowej – znaki towarowe. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
strony: 193-212, rok wydania: 2016

Horie Yuki
Polska terminologia prawna dotycząca prawa rzeczowego w przekładzie na japoński
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 59-70, rok wydania: 2016