Wątrobiński Damian

Artykuły w czasopismach:

Wątrobiński Damian
Percepcja emocji i interpretacja dzieł malarskich poprzez tłumaczenie audiowizualne – rola audiodeskrypcji w nauce niewidomych uczniów
Ogrody Nauk i Sztuk
rocznik: -, numer: 8, strony: 205-214, rok wydania: 2018

Wątrobiński Damian
Dylemat audiodeskryptora w procesie przekładu audiowizualnego
Investigationes Linguisticae
rocznik: -, numer: 39, strony: 140-150, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wątrobiński Damian
Die Vermittlung von Emotionen in der Filmbeschreibung anhand der polnischen Audiodeskription von Izabela Künstler und Urszula Butkiewicz zum Film W ciemności von Agnieszka Holland
Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
strony: 81-89, rok wydania: 2018

Wątrobiński Damian
Komunikacja emocji w tłumaczeniu audiowizualnym. Audiodeskrypcja do filmu W ciemności Agnieszki Holland
Redaktorzy: Fast Piotr
Przekład i emocje
strony: 241-253, rok wydania: 2017

Wątrobiński Damian
Przełom 1989 w pamięci rodzinnej Niemców
Redaktorzy: Gortych Dominika
Przełom/y : praca zbiorowa
strony: 51-60, rok wydania: 2015

Tomy zbiorowe:

Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Studien zur Germanistik und Translationsforschung
Poznań 2018
ISBN: 978-83-947609-8