Bielicka Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Bielicka Małgorzata
Zur Instandsetzung der natürlichen Spracherwerbsprozesse und Sprachlernprozesse bei Kindern aus bilingualen Kitas und Grundschulklassen
Zielsprache Deutsch. Eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache
rocznik: 2017, numer: 1 (44), strony: 71-84, rok wydania: 2017

Bielicka Małgorzata
Zróżnicowanie wyników testu na rozumienie zjawisk gramatycznych jako wskaźnik zindywidualizowanych procesów nabywania języka drugiego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2017, numer: 23/3, strony: 91-105, rok wydania: 2017

Bielicka Małgorzata
Deutsch und Englisch nebeneinander lernen – ein Projekt im „Schulhort“ in Poznań in Polen
Frühes Deutsch
rocznik: 2014, numer: 31, strony: 32-34, rok wydania: 2014

Bielicka Małgorzata
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce.
Glottodidactica
rocznik: 2014, numer: 41(2), strony: 127-129, rok wydania: 2014

Bielicka Małgorzata
Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym.
Neofilolog
rocznik: 2013, numer: 40(2), strony: 251-265, rok wydania: 2013

Bielicka Małgorzata
Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego – studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neofilolog
rocznik: 2011, numer: 36, strony: 159-170, rok wydania: 2011

Bielicka Małgorzata
Aktywacja pamięci autobiograficznej jako jeden z czynników wspierających afektywne uczenie się na lekcji języka obcego
Neofilolog
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 85-94, rok wydania: 2010

Bielicka Małgorzata
Psychologische und linguistische Grundlagen des Lernens im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe
Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbands
rocznik: 2009, numer: 29, strony: 23-25, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bielicka Małgorzata
Posener Beobachtungs- und Einschätzbogen zur Erfassung des L2-Sprachstandes von Kindern in bilingualen Einrichtungen des Bereicherungsmodells
Redaktorzy: Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Gładysz Jolanta
Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen - Zwischen Theorie und Praxis
strony: 169-195, rok wydania: 2019

Bielicka Małgorzata
Deutsch als Fremdsprache im Elementar- und Primarbereich in Polen
Redaktorzy: Böttger Heiner, Schlüter Norbert
FFF-Fortschritte im frühen Fremdsprachenlernen
strony: 75-82, rok wydania: 2015

Bielicka Małgorzata
Der sprachliche Hintergrund von Kindern in zweisprachigen Kindergärten mit den Arbeitssprachen Polnisch und Deutsch – eine vergleichende Studie. Zur Relevanz von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Immersionsmethode für DaF-Studierende Und DaF-Lehrkräfte.
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
strony: 207-217, rok wydania: 2014

Bielicka Małgorzata
Methoden zur Überprüfung des Sprachentwicklungsstandes polnisch-deutsch bilingual betreuter Kindergarten- und Grundschulkinder.
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht
strony: 13-28, rok wydania: 2014

Bielicka Małgorzata
Metoda immersji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako edukacyjne wyzwanie przyszłości.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 37-46, rok wydania: 2013

Bielicka Małgorzata
Zur bilingualen Lehrerausbildung. Anzustrebende Kompetenzen der Lehrer im bilingualen Unterrichten unter besonderer Berücksichtigung der PrimarlehrerInnen
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Stork Antje
Multikompetent - multimedial - multikurturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung
strony: 85-97, rok wydania: 2012

Bielicka Małgorzata
Anpassung außersprachlicher Lerninhalte an Lernende im Fremdsprachenunterricht. Zur Rolle der subjektiven Themenfindung
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 235-245, rok wydania: 2011

Bielicka Małgorzata
Z praktyki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielem szkoły podstawowej a nauczycielem akademickim w zakresie materiałów edukacyjnych i koncepcji dydaktycznych
Redaktorzy: Droździał-Szelest Krystyna
Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka.
strony: 125-132, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Bielicka Małgorzata
Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przed- i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język. Kultura. Komunikacja
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3198-1

Bielicka Małgorzata
Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2358-0

Hatała Grażyna, Bielicka Małgorzata
Tematyczny słownik języka niemieckiego dla licealistów i studentów
Kanion
Zielona Góra 1993
ISBN: 83-85517-04-9