Bielak Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bielak Anna
Michel Houellebecq jako wcielenie abiektu ludzkości
Redaktorzy: Doktorska Magdalena, Skwara Tadeusz, Świtlik Stanisław
Transgresja-Interdyscyplinarność-Dyskurs: paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 39-51, rok wydania: 2017

Bielak Anna
Mitificação de homem: a volta existencial mitificadora no romance de Afonso Cruz, «A boneca de Kokoschka»
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Trocha Bogdan
Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej
strony: 173-186, rok wydania: 2016

Tomy zbiorowe:

Bielak Anna
NaoKoło Migracji
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-954144-0-4