Jurewicz Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Jurewicz Magdalena
Benefaktivität und Malefaktivität eines Sprechaktes (am Beispiel der im polnischen und deutschen Parlament geäußerten Wünsche)
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2019, strony: 33-43, rok wydania: 2019

Jurewicz Magdalena
Wishes as Bene- and Malefactive Speech Acts. On the Basis Of Discrediting Parliamentary Speeches in the Polish Lower House
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 35-42, rok wydania: 2018

Jurewicz Magdalena
Cultural context in parliamentary discourse with examples of parallel speeches in the polish Sejm and the German Bundestag – reflections from a translator’s perspective
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2018, numer: 60, strony: 49-58, rok wydania: 2018

Jurewicz Magdalena
Symbol in Translation
Glottodidactica
rocznik: 2016, strony: 135-146, rok wydania: 2016

Jurewicz Magdalena
Ulrich Daum: Deutsche Landeskunde für die ausbildung und Prüfung von Dolmetschern und Übersetzern. Tätigkeit von Dolmetschern und ٶbersetzern, Vorbereitung auf die Tests für die Einbürgerungswilligen. Verlegt vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)
Glottodidactica
rocznik: 36, numer: 1, strony: 267-269, rok wydania: 2009

Jurewicz Magdalena, Rybszleger Paweł
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten (VPG). Olsztyn, 8.-10.05.2009.
Glottodidactica
rocznik: 35, numer: 1, strony: 0-0, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jurewicz Magdalena
Językowy obraz świata we współczesnej niemieckiej literaturze kryminalnej na podstawie wybranych kolokacji i okazjonalizmów – implikacje dydaktyczne
Redaktorzy: Ruszczyńska Marta, Kulczycka Dorota , Brylla Wolfgang, Gazdecka Elżbieta
Kryminał. Okna na świat
strony: 41-48, rok wydania: 2017

Jurewicz Magdalena, Kubiak Paweł
Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen?
Redaktorzy: Zybatow Lew, Stauder Andy, Ustaszewski Michael
Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014
strony: 11-20, rok wydania: 2017

Jurewicz Magdalena
Diskreditierung von politischen Gegnern anhand ironischer benef aktiver Sprechakte am Beispiel von Auszü gen aus einer Parlamentsrede im polnischen Sejm ...
Redaktorzy: Sieradzka Malgorzata
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln. Interdisziplinäre Perspektiven
strony: 141-149, rok wydania: 2016

Jurewicz Magdalena
Asocjacje kulturowe i literackie w powieściach kryminalnych jako wyzwanie dla przekładu
Redaktorzy: Kulczycka Dorota
Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem
strony: 237-248, rok wydania: 2016

Jurewicz Magdalena
Elementy komiczne związane z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie współczesnych niemieckich komedii filmowych)
Redaktorzy: Jeglińska Beata, Kodeniec Katarzyna, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Nawacka Anna
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.
strony: 82-94, rok wydania: 2015

Jurewicz Magdalena
Dyskredytowanie oponentów politycznych za pomocą benefaktywnych aktów mowy - na podstawie analizy wystąpień posła w polskim parlamencie
Redaktorzy: Cyran Grzegorz, Skorupska-Raczyńska Elżbieta
Język uczuc i doświadczeń
strony: 79-91, rok wydania: 2015

Błaszkowska Hanka, Jurewicz Magdalena
O treściach programowych w zakresie nauczania teorii tłumaczenia ustnego dla pary językowej polski-niemiecki
Redaktorzy: Głogowska Anna, Hejwowski Krzysztof, Tryuk Małgorzata
Z zagadnień tłumaczenia : teoria - kształcenie - praktyka
strony: 97-107, rok wydania: 2014

Jurewicz Magdalena
Wie Missverständnis in Nichtverstehen übergeht: Analyse eines kommunikativen Unfalls beim Gesprächsdolmetschen
Redaktorzy: Schöpe Katrin
Pragmantax II : zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen
strony: 211-221, rok wydania: 2014

Jurewicz Magdalena
Przekład elementów komicznych związanych z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie fragmentu filmu „Sonnenallee” i jego tłumaczenia na język polski)
Redaktorzy: Skorupska- Raczyńska Elżbieta, Żurawska-Chaszczewska Jowita
Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych
strony: 137-149, rok wydania: 2014

Jurewicz Magdalena, Błaszkowska Hanka
Konstitutive Eigenschaften einer Translationseinheit: Dolmetscheinheit und Übersetzungseinheit. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Redaktorzy: Zybatow Lew, Petrova Alena, Ustaszewski Michael
Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis
strony: 295-306, rok wydania: 2012

Jurewicz Magdalena
Europakinder und ihre Muttersprache im Ausland – ein neues Tätigkeitsfeld für DaF-Lehrende. Ein Bericht
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Stork Antje
Multikompetent - multimedial - multikurturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung
strony: 99-108, rok wydania: 2012

Jurewicz Magdalena
Europejska tożsamość jako sposób na problemy z identyfikacją narodową tłumacza (na przykładzie wywiadów z tłumaczami konsekutywnymi pary językowej polski-niemiecki
Redaktorzy: , Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna
Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?
strony: 103-108, rok wydania: 2012

Jurewicz Magdalena
European identity as an answer to the problem of the national identity of the interpreter
Redaktorzy: Ciepiela Kamila
Identity through a Language Lens
strony: 35-42, rok wydania: 2011

Jurewicz Magdalena
Methoden der Qualitativen Sozialforschung in der Translatologie. Dargestellt am Beispiel der Untersuchung der Imagearbeit im Gesprächsdolmetschen (Sprachenpaar Deutsch-Polnisch).
Redaktorzy: Schmitt Peter A., Herold Susann, Weilandt Annette
Translationsforschung: Tagungsberichte Der Lictra IX. Leipzig International Conference on Translation & Interpretation Studies
strony: 399-406, rok wydania: 2011

Jurewicz Magdalena, Ratajczak Małgorzata
Personaldeixis als Ausdrucksmittel der Imagearbeit in konsekutiv gedolmetschten Gesprächen
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
strony: 161-171, rok wydania: 2011

Jurewicz Magdalena
Aposiopese oder unabsichtlicher Abbruch? Einfluss abgebrochener Äußerungen auf die Dolmetschleistung bei konsekutiv gedolmetschten Gesprächen
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona
Germanistische Linguistik extra muros-Aufforderungen
strony: 205-211, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Lachen in gedolmetschten Gesprächen
Redaktorzy: Wawrzyniak Zdzislaw, Sieradzka Malgorzata, Bąk Paweł
Texte und Translation
strony: 265-272, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Anteil eines Dolmetschers an der Imagearbeit der Interaktanten und an dem Beziehungsmanagement beim Gesprächsdolmetschen. Dargestellt am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch
Redaktorzy: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara, Pulaczewska Hanna
Intercultural Europe: Arenas of Difference, Communication and Mediation
strony: 347-367, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Unterbrechungen in gedolmetschten Gesprächen am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 405-415, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Übertragung von gesichtsbedrohenden Metaphern im bilateralen Konsekutivdolmetschen
Redaktorzy: Berdychowska Zofia, Bilut-Homplewicz Zofia, Mac Agnieszka, Smykała Marta,
Text und Stil
strony: 535-543, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Wpływ błędnego doboru ekwiwalentów leksykalnych na przebieg komunikacji w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof
Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl.
strony: 244-249, rok wydania: 2010

Jurewicz Magdalena
Wkład tlumacza w utrzymanie równowagi rytualnej w rozmowach tłumaczonych konsekutywnie
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
50 lat polskiej translatoryki:materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w dniach 23-25 listopada 2007 r.
strony: 337-344, rok wydania: 2009

Jurewicz Magdalena
Unterbrechungen in gedolmetschten Gesprächen Deutsch-Polnisch
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 394-405, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Jurewicz Magdalena
Benefaktywność i malefaktywność aktu mowy w przemówieniach parlamentarnych (na przykładzie życzeń wygłaszanych przez posłów w polskim Sejmie i niemieckim Bundestagu)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język Kultura Komunikacja
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3538-5

Jurewicz Magdalena
Imagearbeit im Gesprächsdolmetschen.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Poznań 2009
ISBN: 9788323220664