Koper Magdalena

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koper Magdalena
Komponenty unikalne w niemieckiej i polskiej frazeologii - możliwości klasyfikacji
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
strony: 135-144, rok wydania: 2012

Koper Magdalena
Zur Definition der unikalen Komponenten in deutschen und polnischen Phraseologismen
Redaktorzy: Weigt Zenon
Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchungen. Einblicke in die germantistische Nachwuchsforschung in Polen
strony: 77-84, rok wydania: 2010

Koper Magdalena
Wybrane aspekty tłumaczenia frazeologizmów na przykładzie niemieckich zwrotów z leksemem MANN i ich polskich odpowiedników
Redaktorzy: Lewicki Roman
Przekład – Język – Kultura
strony: 245-252, rok wydania: 2010

Tomy zbiorowe:

Budzik Jagoda, Koper Magdalena
Niezależna. Próby o Ance Grupińskiej
Pasaże
Kraków 2015
ISBN: 978-83-6411-17-2