Kubiak Paweł

Artykuły w czasopismach:

Kubiak Paweł
Zum Schweigen um den NS-Genozid an österreichischen Roma und Sinti in der Zweiten Republik
Monatshefte
rocznik: 111, numer: 2, strony: 269-280, rok wydania: 2019

Kubiak Paweł
Unterhaltungsliterarisch vermittelte Stereotype und Metakommentare über Varietäten des Deutschen als Stoff für die DaF-Didaktik
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2017, strony: 679-693, rok wydania: 2017

Kubiak Paweł
Ethnophaulismen in translatorischer Perspektive
Glottodidactica
rocznik: XLIV, numer: 1, strony: 77-96, rok wydania: 2017

Kubiak Paweł
Informacja kulturowa w niemieckojęzycznych słownikach specjalnych
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2016, strony: 575-589, rok wydania: 2016

Kubiak Paweł
Kody komunikacyjne między inwariancją a wariancją przekładową
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
rocznik: 2014, numer: 10, strony: 93-111, rok wydania: 2014

Kubiak Paweł
Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: -, numer: 5, strony: 257-265, rok wydania: 2009

Kubiak Paweł
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Interdisziplinarität in der Übersetzungswissenschaft
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Kubiak Paweł
Zur zerebralen Organisation von Sprache
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2005

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubiak Paweł
Selektywne spojrzenie na leksykografię kulturową o profilu językowo-encyklopedycznym przez pryzmat słownika helwetyzmów László Ódora
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia 3: językoznawstwo-translatologia
strony: 17-25, rok wydania: 2017

Kubiak Paweł
Kulturowe słowa klucze w oryginale i w przekładzie
Redaktorzy: Kodeniec Katarzyna, Nawacka Joanna
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu
strony: 79-90, rok wydania: 2017

Jurewicz Magdalena, Kubiak Paweł
Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen?
Redaktorzy: Zybatow Lew, Stauder Andy, Ustaszewski Michael
Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014
strony: 11-20, rok wydania: 2017

Kubiak Paweł
Zum Ertragspotenzial der Erfassung von Ethnostereotypen am Beispiel von ausgewählten Werken der wien- und (süd)tirolbezogenen Dialektlexikographie
Redaktorzy: Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin , Prasalski Dariusz, Weigt Zenon
Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik
strony: 149-158, rok wydania: 2016

Kubiak Paweł
Eksploracja lingwakultury w dydaktyce filologicznej
Redaktorzy: Borkowska Ewa, Pogorzelska-Kliks Agata, Wojewoda Beata
Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura
strony: 189-203, rok wydania: 2015

Kubiak Paweł
Toposy w kulturze austriackiej jako przestrzeń eksploracji inności
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Kukułka-Wojtasik Anna
Translatio i kultura
strony: 125-135, rok wydania: 2015

Kubiak Paweł
Zum intermedialen Transfer von Sprachkomik am Beispiel der Verfilmung des Wolf-Haas-Romans „Komm, süßer Tod“
Redaktorzy: Weigt Zenon , Kaczmarek Dorota, Makowski Jacek, Michoń Marcin
Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Text-Wesen in Theorie und Analysen
strony: 115-124, rok wydania: 2015

Kubiak Paweł
Wybrane aspekty rzeczywistości socjokulturowej w Austrii z perspektywy imigrantów niemieckich i szwajcarskich
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
strony: 55-68, rok wydania: 2014

Kubiak Paweł
Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 173-185, rok wydania: 2014

Kubiak Paweł
Ausgewählte österreichische Kultureme in der Übersetzung ins Polnische
Redaktorzy: Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
strony: 185-197, rok wydania: 2014

Kubiak Paweł
O prestiżu niedominujących wariantów języka pluricentrycznego na przykładzie obszaru niemieckojęzycznego
Redaktorzy: Skowronek Bogusław, Rudnicka-Fira Elżbieta
Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji
strony: 242-256, rok wydania: 2013

Kubiak Paweł
Varietätenwörterbücher im DaF-Unterricht für Philologiestudierende
Redaktorzy: Kaczmarek Dorota, Makowski Jacek, Michoń Marcin , Weigt Zenon
Felder der Sprache, Felder der Forschung:Lodzer Germanistikbeiträge
strony: 198-210, rok wydania: 2012

Kubiak Paweł
"Kleine Differenzen" als Gegenbilder des Eigenen in den Augen von in Österreich lebenden Deutschen
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 109-119, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Kubiak Paweł
Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Untersuchung des Problemlöseverhaltens von semiprofessionellen Übersetzern
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język. Kultura. Komunikacja
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-1949-1