Lachowicz Magdalena

Tomy zbiorowe:

Brzeziński Bartłomiej, Garczyk Bartłomiej , Jedliński Marek, Nakoneczny Tomasz, Lachowicz Magdalena
Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej
Oficyna Wydawnicza Epigram
Bydgoszcz 2017
ISBN: 978-83-61231-18-9