Owczarek Dorota

Artykuły w czasopismach:

Owczarek Dorota
ICC assessment - experiences and perspectives
Glottodidactica
rocznik: 43, numer: 2, strony: 213-222, rok wydania: 2016

Owczarek Dorota
The female experience of the other
Studia Anglica Posnaniensia
rocznik: 50, numer: 2-3, strony: 95-110, rok wydania: 2015

Owczarek Dorota
Advanced FL Students
Theory and Practice of Second Language Acquisition
rocznik: 2015, numer: 1, strony: 51-68, rok wydania: 2015

Owczarek Dorota
Religious Fanaticism or Faith Tradition: the Entangled Soul of an Immigrant
University of Bucharest Review - Literary and Cultural Studies Series
rocznik: 2015, numer: 2, strony: 35-41, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Owczarek Dorota
Lecture note-taking as a construction of students
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 93-106, rok wydania: 2018