Pieczyńska-Sulik Anna

Artykuły w czasopismach:

Pieczyńska-Sulik Anna
Ikonizität - Hirngespinst oder handfeste Wissenschaft?
Nouveaux Cahiers d'Allemand. Revue trimestrielle de linguistique et de didactique
rocznik: 35, numer: 4, strony: 357-367, rok wydania: 2017

Pieczyńska-Sulik Anna
Ikonische Dimensionen von Phrasen. Am Beispiel der Nominalphrase
Linguistische Treffen in Wrocław
rocznik: 11, numer: 11, strony: 167-176, rok wydania: 2015

Pieczyńska-Sulik Anna
O semiotyce przekładu
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: -, numer: 5, strony: 153-163, rok wydania: 2009

Pieczyńska-Sulik Anna
Sprachliche Motiviertheit versus sprachliche Ikonizität
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
rocznik: -, numer: 1, strony: 245-256, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pieczyńska-Sulik Anna
Ähnlichkeit als Kriterium der sprachlichen Ikonizität
Redaktorzy: Łyp-Bielecka Aleksandra
Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien
strony: 245-254, rok wydania: 2014

Pieczyńska-Sulik Anna
Semiotik und Übersetzen – 30 Jahre später
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Heinemann Margot, Mikołajczyk Beata, Kellner Beate,
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit . Bd. 16
strony: 295-298, rok wydania: 2013

Pieczyńska-Sulik Anna
Ikonizität in der Übersetzungswissenschaft
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 15-22, rok wydania: 2011

Pieczyńska-Sulik Anna
Endophorische Ikonizität als Übersetzungsproblem
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 227-239, rok wydania: 2010

Pieczyńska-Sulik Anna
Fachlexik in der literarischen Übersetzung
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona
Germanistische Linguistik extra muros-Aufforderungen
strony: 165-172, rok wydania: 2010

Pieczyńska-Sulik Anna
Zum ikonischen Potential des Stils im verbalen Text
Redaktorzy: Berdychowska Zofia, Bilut-Homplewicz Zofia, Mac Agnieszka, Smykała Marta,
Text und Stil
strony: 115-127, rok wydania: 2010

Pieczyńska-Sulik Anna
Na tropach myśli semiotycznej w polskiej refleksji nad przekładem
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
50 lat polskiej translatoryki:materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w dniach 23-25 listopada 2007 r.
strony: 79-86, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Pieczyńska-Sulik Anna
Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem. Am Beispiel der „Unkenrufe“ von Günter Grass.
Peter Lang
Seria: Danziger Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2005
ISBN: 9783631531914