Data publikacji w serwisie:

Collegium Novum - 7 kwietnia - praca i nauczanie w trybie zdalnym

Firma ENEA poinformowała o planowanym w dniu 7 kwietnia wyłączeniu prądu w Collegium Novum w związku z wymianą rozdzielni niskiego napięcia w MST 499.

Z uwagi na powyższe okoliczności Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia wyjątkowo wyraziła zgodę na przeprowadzenie w trybie zdalnym wszystkich zajęć zaplanowanych w tym dniu w Collegium Novum. Zajęcia w innych budynkach odbywają się bez zmian - w trybie stacjonarnym.

Pracownicy administracji wydziałowej zlokalizowanej w Collegium Novum, za zgodą Pana Kanclerza UAM, również będą pracowali zdalnie.

Uprzejmie prosimy o podjęcie wszelkich niezbędnych przygotowań pozwalających na płynną realizację zadań.

Jednocześnie przypominamy o wyłączeniu komputerów z prądu w przeddzień planowanych prac i niepozostawianie sprzętu w trybie czuwania.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Wydziału