Kontakt i dokumenty

Kontakt:

Biuro EPICURa na UAM

mgr Dominika Dąbrowska
mgr Karolina Choczaj

+48 61 829 4385
epicur@amu.edu.pl

Koordynator program EPICUR na Wydziale Neofilologii

dr hab. Karolina Gortych-Michalak, prof. UAM

gortych@amu.edu.pl

Dokumenty dla studentów:

EPICUR Student Learning AgreementObowiązującyMaciej Danielak
PDF
Pobierz PDF EPICUR Student Learning Agreement (184.2 KB)