Kontakt


Sekretariat Dziekana Wydziału

tel. 61 829 3500, 61 829 3513, 61 829 3559, 61 829 3651

Wydziałowe Studia Doktoranckie / Przewody doktorskie

tel. 61 829 3645

Informatycy

tel. 61 829 3643, 61 829 3648, 61 829 3792

Jednostki
 • Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
  tel. 61 829 35 40, 61 829 3541
 • Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
  tel. 61 829 3576
 • Sekretariat Instytutu Języków i Literatur Romańskich
  tel.61 829 3561
 • Sekretariat Instytutu Lingwistyki Stosowanej
  tel. 61 829 2925
 • Sekretariat Instytutu Orientalistyki
  tel. 61 829 2915
 • Sekretariat Katedry Skandynawistyki
  tel. 61 829 3587
 • Sekretariat Katedry Metodologii Lingwistyki
  tel. 61 829 3660
 • Biblioteka Filologiczna NOVUM
  tel. 61 829 3757