Kontakt


Sekretariat Dziekana Wydziału

tel. 61 829 3500

 • zapisy na dyżury dziekańskie
 • korespondencja i obieg dokumentów
 • EZD

tel. 61 829 3513

 • zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • organizacja dydaktyki

tel. 61 829 3559

 • finanse i księgowość
 • sprawy kadrowe

tel. 61 829 3651

 • postępowania awansowe (habilitacje / profesury)
 • nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
 • nostryfikacja stopni i tytułów naukowych uzyskanych za granicą
 • promocja doktorów habilitowanych
 • Rada Dziekańska
 • sprawozdawczość wydziałowa

Wydziałowe Studia Doktoranckie / Przewody doktorskie

tel. 61 829 3790

 • administracyjne wsparcie WSD
 • przewody doktorskie i nadanie stopnia doktora
 • Komisja Konkursowa ds. funduszu przeznaczonego na rozwój młodych naukowców
 • promocja doktorska

Informatycy

tel. 61 829 3643, 61 829 3648

 • obsługa techniczna oraz IT BOW
 • obsługa strony WWW Wydziału
 • wsparcie techniczne w zakresie bezprzewodowego eduroam
 • wsparcie techniczne w zakresie Office365
 • USOS
 • bezpieczeństwo informacji
 • obsługa audio-wideo wydarzeń Wydziału

Jednostki

 • Sekretariat Instytutu Etnolingwistyki
  tel. 61 829 3663
 • Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
  tel. 61 829 35 40, 61 829 3541
 • Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
  tel. 61 829 3576
 • Sekretariat Instytutu Języków i Literatur Romańskich
  tel.61 829 3561
 • Sekretariat Instytutu Lingwistyki Stosowanej
  tel. 61 829 2925
 • Sekretariat Instytutu Orientalistyki
  tel. 61 829 2915
 • Sekretariat Katedry Skandynawistyki
  tel. 61 829 3587
 • Sekretariat Katedry Metodologii Lingwistyki
  tel. 61 829 2925
 • Biblioteka Filologiczna NOVUM
  tel. 61 829 3757