Dni Różnorodności Kulturowej
21 - 22 maja 2023

Dziękujemy wszystkim, których praca, zaangażowanie i entuzjazm przyczyniły się do sukcesu kolejnej edycji Dni Różnorodności Kulturowej Wydziału Neofilologii!

 • inż. Maciej Danielak
 • inż. Paweł Przybysz
 • st. technik Weronika Świerkowska
 • st. technik Dariusz Ćwiąkała
 • dr Aleksander Kacprzak (Katedra Skandynawistyki UAM)
 • dr Michał Stefański (Instytut Filologii Germańskiej UAM)
 • prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska (Instytut Filologii Germańskiej UAM)
 • dr Marcin Styszyński (Instytut Orientalistyki UAM)
 • dr Urszula Kowalska-Nadolna (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
 • dr Justyna Duch-Adamczyk (Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM)
 • dr Urszula  Putyńska (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
 • mgr Karolina Fabiś
 • prof. dr hab. Barbara Łuczak (Instytut Języków i Literatur Romańskich UAM)
 • prof. Alfons Gregori (Instytut Języków i Literatur Romańskich UAM)
 • dr Xavier Pascual Lopez (Instytut Języków i Literatur Romańskich UAM)
 • mgr Eva Rufo Sanchez-Roman
 • Marianna Fic
 • Olga Szewczyk
 • Sandra Kwaterska
 • Mateusz Sadowski
 • Justyna Stępień
 • Martyna Klosak
 • Marceli Baczyński
 • prof. dr hab. Monika Browarczyk (Instytut Orientalistyki)
 • Zuzanna Kotkiewicz
 • Eryk Nowacki
 • Karolina Smyk (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Monika Olechnowicz (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Magdalena Stasik (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Lucyna Drajewska (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Agnieszka Kaczmarek (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Dariia Myronova
 • Hubert Mieszała
 • Aleksandra Wiśniewska
 • Oleksandra Storcheus
 • Julia Czuban
 • Zofia Pieróg
 • Julia Karpeta
 • Klara Lewandowska
 • Natalia Wawrzyniak
 • Julia Niemyńska
 • Iwona Figiel
 • Martyna Łotach
 • Magdalena Jarosik
 • Lija Dyoniziak
 • Adrianna Hałas
 • Hanna Kozłowska
 • Kamil Gruchlik
 • Martyna Gajda
 • Joanna Chomczuk
 • Julia Szarek
 • Julia Śmierciak
 • Julia Perszewska
 • Dominika Jankowska
 • Kaja Bryl
 • Natalia Eliasiewicz
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Karolina Michalak
 • Diana Kępa
 • Magdalena Bartecka
 • Julia Szydlik
 • Julia Kurlapska
 • Wiktoria Pszeniczka
 • Sara Żuraw
 • Dr Swietłana Gaś
 • Karolina Fabiś (Biblioteka Filologiczna Novum)
 • Julia Szulc
 • Kamila Łopatka
 • Zuzanna Ostrowska
 • Prof. dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska (Katedra Skandynawistyki)
 • Dr Przemysław Czarnecki (Katedra Skandynawistyki)
 • Alicja Konieczna
 • Justyna Czerwińska
 • Anhelina Petrychenko
 • Jakub Przytuła
 • Kaja Bzdawska
 • Iga Górecka
 • Anastasiya Zhurauliova
 • Bohdan Kuznietsov
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Piotrowiak-Junkiert (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
 • Dr Brygida Sawicka-Stępińska (Instytut Języków i Literatur Romańskich)
 • Mgr Anna Stanik
 • Mgr Mandar Purandare (Instytut Orientalistyki)
 • Mgr Gen Tsukasaki (Instytut Orientalistyki)
 • Dr Łukasz Smoluch (Wydział Nauk o Sztuce – Instytut Muzykologii)
 • Magdalena Szuta (Wydział Nauk o Sztuce – Instytut Muzykologii)
 • Zespół Unifoli pod kierunkiem dra Łukasza Smolucha
 • Dr Dominika Gortych (Instytut Filologii Germańskiej)
 • Dr Marta Janachowska-Budych (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
 • Dr Marta Zawacka-Najgeburska (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
 • Dr Jolanta Dyoniziak (Instytut Języków i Literatur Romańskich)
 • Dr Agnieszka Graczyk
 • Mgr Radosław Andrzejewski (Instytut Orientalistyki)

oraz firmy:

 • IKEA
 • KONTAKT Centrum Języków Obcych

partnerzy drk