O wydziale

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 30 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział. Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Wydział kształci studentów czterdziestu kierunków studiów I i II, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasi studenci korzystają z niezwykle szerokiej oferty programów stypendialnych i wyjazdów zagranicznych. Wydział prowadzi również działalność popularyzatorską i kulturalną. Wśród naszych pracowników są znani tłumacze, pisarze, dziennikarze i artyści. Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem – ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, biznesem, administracją i organizacjami społecznymi.

Wydział w liczbach

Zatrudniamy ponad 400 etatowych pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Pracownicy publikują rocznie około 500 artykułów naukowych, książek itp.

Kształcimy blisko 4500 studentów na studiach stacjonarnych, ponad 600 na studiach niestacjonarnych oraz około 30 na studiach podyplomowych.

Prowadzimy studia na 40 kierunkach.

Kształcimy blisko 50 stacjonarnych i niestacjonarnych doktorantów, którzy już obecnie współtworzą potencjał badawczy naszej jednostki.

Zatrudniamy lektorów kilkudziesięciu języków oraz wielu doświadczonych tłumaczy.