Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

„Dni Różnorodności Kulturowej” organizowane przez Wydział Neofilologii UAM są wyrazem włączenia się w ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją numer 57/249 z dnia 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej święto „Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju”. Jego celem jest krzewienie zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocja i ochrona praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.

Zasady i wartości rezolucji są bliskie Wydziałowi Neofilologii UAM, którego badania naukowe i działalność dydaktyczna ukierunkowane są na pozytywne wartościowanie różnorodności kulturowej. Wydział Neofilologii UAM jest jednostką uniwersytecką, która dysponuje prawdopodobnie największym potencjałem pod względem różnorodności kulturowej i etnicznej wśród kadry naukowo-dydaktycznej. Potencjał ten wykorzystywany jest każdego dnia podczas zajęć uniwersyteckich, ale i wszelkich wydarzeń promujących jednostkę i popularyzujących prowadzone w niej badania naukowe.

Wydarzenia takie jak Dni Różnorodności Kulturowej, organizowane przez Wydział Neofilologii od 2016 roku, pozwalają na zaprezentowanie potencjału wydziału szerszej społeczności - uniwersyteckiej, ale i całego miasta Poznania. Stwarzają także okazję do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności kulturowej, do promocji kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Formuła wydarzenia jest różnorodna i zmienna. Prócz wykładów, prelekcji, warsztatów, sesji posterowych, debat akademickich czy wystaw skierowanych do różnych grup wiekowych, organizowane są występy solistów i zespołów muzycznych, pokazy oraz lekcje tańca, występy grup teatralnych oraz cieszące się olbrzymią popularnością pikniki kulinarne, podczas których można skosztować potraw ze wszystkich stron świata: od kuchni naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, przez aromatyczne potrawy arabskie i tureckie, aż po niezwykłe smaki Indonezji i Indii.

W wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą wielokulturowością oraz językami obcymi. Zapraszamy nie tylko społeczność Wydziału czy Uniwersytetu, lecz także mieszkanki i mieszkańców naszego miasta w każdym wieku.


The Faculty of Modern Languages and Literatures is proud to invite You for the seventh time to participate in the celebration of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, which was established by the General Assembly of the United Nations in resolution 57/249 (20 December 2002) in accordance with the Universal Declaration on Cultural Diversity established by the General Conference of UNESCO at its 31st session (2 November 2001). The resolution refers to the principle of tolerance and respect for cultural diversity and universal promotion and protection of human rights, including the right to development. The event aims at promoting culture, cultural diversity, and cultural heritage.

It is the Faculty of Modern Languages and Literatures that has probably the largest potential of cultural and ethnic diversity among academic staff of our University. This potential is used every day during classes and lectures, however, it should also be made available to and appreciated by a wider public. Therefore, it is the seventh time, when the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development has been celebrated in order to both promote our University and contribute to shaping the attitude of tolerance and openness to cultural diversity among academic community in Poznań.