Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji
mgr Monika Dzida-Błażejczyk, monika.blazejczyk@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia nauczycieli i współpracy ze szkołami
prof. UAM dr Małgorzata Bielicka, malgorzata.bielicka@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr Marta Janachowska-Budych, maja@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi
dr Justyna Duch-Adamczyk, justyna.duch-adamczyk@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. niepedagogicznych praktyk zawodowych
dr Adam Sobek, adam.sobek@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu
mgr Mariola Abkowicz, mariola.abkowicz@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Muzeum UAM
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaliska, agnieszka.kaliska@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z projektem EPICUR
prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak, karolina.gortych@amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Uniwersytetu Otwartego
dr Karolina Kęsicka, karolina.kesicka@amu.edu.pl