Kształcenie tłumaczy

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne to istniejące od roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Neofilologii UAM, unikalne w skali kraju studia magisterskie II stopnia, na które będzie można się zapisać podczas rekrutacji na rok akademicki 2024/2025. Kierunek adresowany jest do  absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków, którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie.

Studia trwają dwa lata i mają na celu przygotowanie wysokiej klasy tłumaczy ustnych (konferencyjnych, symultanicznych, konsekutywnych i środowiskowych). Przeznaczone są także dla osób, które chcą podjąć pracę, gdzie niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi.

W czasie nauki studenci uczestniczą w wielu specjalistycznych ćwiczeniach w specjalnych kabinach, w zainscenizowanych konferencjach, naradach, czy spotkaniach. Uczą się występowania publicznego, a także poznają specjalistyczną terminologię.

W programie przewidziano również zajęcia z tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych czy multimedialnych.

Powyższe kompetencje nabywane są w trzech językach roboczych z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki. Znajomość wybranej kombinacji języków jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kształcenie jest prowadzone przez wysokiej klasy nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii UAM, ale również przez praktykujących tłumaczy kabinowych, w tym również akredytowanych tłumaczy Komisji Europejskiej.

W toku studiów przewidziano wizytę studyjną w Komisji Europejskiej, aby zapoznać studentów z pracą tłumaczy w kabinie polskiej. Zaplanowano również różnego typu warsztaty i praktyki zawodowe w instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych, które odbywają się jak na razie w systemie hybrydowym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie:
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow?search=t%C5%82umaczenie+ustne

Tłumaczenie ustne - program studiówMaciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Tłumaczenie ustne - program studiów (245.0 KB)

Tłumaczenie pisemne i multimedialne

Tłumaczenie pisemne i multimedialne to nowe, unikalne w skali kraju studia magisterskie II stopnia, na które będzie można się zapisać podczas rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Kierunek adresowany jest do  absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków, którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie.

Studia: Tłumaczenia pisemne i multimedialne trwają dwa lata i mają na celu przygotowanie wysokiej klasy tłumaczy pisemnych (tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin : prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych, tekstów audiowizualnych czy literackich). Przeznaczone są także dla osób, które chcą podjąć pracę, gdzie niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi w mowie i w piśmie.

W czasie nauki studenci uczestniczą w wielu specjalistycznych ćwiczeniach a także poznają specjalistyczną terminologię. W ramach studiów przewidziane są praktyki zawodowe.

Kompetencje tłumaczy nabywane są w trzech językach roboczych z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki. Znajomość wybranej kombinacji języków jest weryfikowana podczas egzaminu wstępnego.

Kształcenie jest prowadzone przez wysokiej klasy nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM, a także tłumaczy zawodowych.

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji na studia Tłumaczenia Pisemnego i Multimedialnego.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: 
https://rekrutacja2023.amu.edu.pl/kierunki-studiow?search=t%C5%82umaczenie+pisemne+i+multimedialne

Harmonogram rekrutacji
Rozpoczęcie zapisów: 2023-06-01
Zamknięcie zapisów: 2023-09-20
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2023-09-20
Ostateczny termin załączenia dokumentów uzyskanych za granicą: 2023-09-20
Terminy składania dokumentów: od 2023-09-01 do 2023-09-22
Terminy egzaminów: od 2023-09-26 do 2023-09-26
Data ogłoszenia wyników: 2023-09-27
Tłumaczenie pisemne i multimedialne - program studiówMaciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Tłumaczenie pisemne i multimedialne - program studiów (80.1 KB)
TPiM 2023Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF TPiM 2023 (615.6 KB)