Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii
​​​​STUDENCI DLA STUDENTÓW!

RSS WNeo jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi.

Misja:

 • REPREZENTUJE studentów przed organami Uczelni
 • OPINIUJE akty prawne dotyczące studentów
 • INICJUJE projekty na rzecz środowiska studenckiego
 • WSPÓŁDECYDUJE w sprawach dotyczących studentów
 • WSPIERA działania prostudenckie
 • INSPIRUJE aktywność społeczną studentów

rsswn logo

Skład RSSWN

Członkowie Rady:

 1. Matylda Markowska - Przewodnicząca RSS WN, Przedstawicielka studentów
  w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, Delegatka do PSS (kadencja 2023)
 2. Dominik Witkowski - Wiceprzewodniczący RSS WN, Delegat do PSS (kadencja 2023 i 2024)
 3. Jakub Potrzebski - Sekretarz RSS WN, Delegat do PSS (kadencja 2024)
 4. Daria Wanicka - Pełnomocniczka ds. social media, Delegatka do PSS (kadencja 2023)
 5. Łukasz Papis - Pełnomocnik ds. studenckich
 6. Alexander Knobel - Delegat do PSS (kadencja 2024)

Osoby współpracujące:

 1. Adam Boch
 2. Wiktoria Warpas
 3. Kacper Lewandowski
 4. Michalina Gralak
 5. Nikodem Oparowski
 6. Borys Zyśk

Pomocne linki

Facebook
https://www.facebook.com/samorzad.neo/

Parlament Samorządu Studentów UAM
https://samorzad-amu.pl/

Fundacja Universitatis Posnaniensis
https://www.fundacjapoznan.pl