Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii
​​​​STUDENCI DLA STUDENTÓW!

RSS WNeo jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi.

Misja:

 • REPREZENTUJE studentów przed organami Uczelni
 • OPINIUJE akty prawne dotyczące studentów
 • INICJUJE projekty na rzecz środowiska studenckiego
 • WSPÓŁDECYDUJE w sprawach dotyczących studentów
 • WSPIERA działania prostudenckie
 • INSPIRUJE aktywność społeczną studentów

rsswn logo

Skład RSSWN

Członkowie Rady:

 1. Matylda Markowska - Przewodnicząca RSS WN, Przedstawicielka studentów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, Delegatka do PSS
 2. Dominik Witkowski - Wiceprzewodniczący RSS WN, Delegat do PSS
 3. Marta Drzewiecka - Sekretarz RSS WN, Pełnomocniczka ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Delegatka do PSS
 4. Daria Wanicka - Pełnomocniczka ds. social media
 5. Łukasz Papis - Pełnomocnik ds. studenckich
 6. Alexander Knobel
 7. Wiktoria Warpas
 8. Nikodem Oparowski
 9. Julia Zelek
 10. Paweł Starczak

Osoby współpracujące:

 1. Adam Boch
 2. Kacper Lewandowski
 3. Michalina Gralak
 4. Natalia Kołodziejska
 5. Ali Onur Yıldırım
 6. Piotr Ciesielski

Kontakt

Collegium Novum, pokój 015B (piętro -1)
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Przydatne linki

Samorząd Studentów UAM
https://samorzad.amu.edu.pl/

Fundacja Universitatis Posnaniensis
https://www.fundacjapoznan.pl