Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii
​​​​STUDENCI DLA STUDENTÓW!

RSS WNeo jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi.

Misja:

 • REPREZENTUJE studentów przed organami Uczelni
 • OPINIUJE akty prawne dotyczące studentów
 • INICJUJE projekty na rzecz środowiska studenckiego
 • WSPÓŁDECYDUJE w sprawach dotyczących studentów
 • WSPIERA działania prostudenckie
 • INSPIRUJE aktywność społeczną studentów

rsswn logo

Skład RSSWN

 • Borys Zyśk - przewodniczący, delegat do PSS
 • Ludwika Sowa - wiceprzewodnicząca, pełnomocniczka ds. dydaktycznych, delegatka do PSS
 • Dominik Witkowski - sekretarz, delegat do PSS
 • Matylda Markowska - pełnomocniczka ds. social media
 • Zofia Dulska - pełnomocniczka ds. studenckich
 • Jędrzej Jakubowski
 • Adam Boch

oraz osoby współpracujące:
Magda Kałuża, Agata Cybulska, Patryk Pięta, Ewa Wojciaczyk, Mateusz Grencel, Sara Nguyen Truong i Wiktoria Dworkiewicz.

Pomocne linki

Facebook
https://www.facebook.com/samorzad.neo/

Parlament Samorządu Studentów UAM
https://samorzad-amu.pl/

Fundacja Universitatis Posnaniensis
https://www.fundacjapoznan.pl